Bog: Skylden
342,00 kr. 427,50 kr. inkl. moms

Skylden

Bogen er skrevet til brug for undervisningen på den juridiske bacheloruddannelse på Syddansk Universitet. Tidligere blev faget betegnet som Kriminalret, men betegnelsen er med virkning fra sommeren 2023 ændret til Strafferet og straffeproces. Fagets pensum dækkes af bøgerne Skylden, Forbrydelsen, Straffen og Processen.

Det første og afgørende spørgsmål i enhver straffesag er enkelt: Er den tiltalte skyldig? Skylden indeholder en grundig gennemgang af betingelserne for at finde en tiltalt skyldig. Nogle betingelser skal altid behandles, navnlig om den tiltalte har handlet med den fornødne tilregnelse. Forsøg og medvirken er også hyppigt forekomne emner i en straffesag, mens der mindre hyppigt må tages stilling til eksempelvis frivillig tilbagetræden, forældelse og dansk straffemyndighed.

Derudover indeholder Skylden også en række gode råd til de studerende, der følger opfordringen til at gå i retten og overvære nogle straffesager, ligesom der gives en række råd og anbefalinger til hvordan eksamen bør håndteres.


Målgruppe

Alle fire bøger i serien henvender sig til studerende på den juridiske bacheloruddannelse. Bøgerne kan derudover være nyttige for andre med interesse for emnerne. Bøgerne er skrevet med den praktiske anvendelse og grundlæggende forståelse af emnerne for øje, og de vil derfor være tilgængelige for de fleste læsere med interesse for emnerne.


Om forfatteren

Henning Fuglsang Sørensen er lektor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet og dommer ved Retten i Odense. Forfatteren har derudover været specialanklager i økonomisk kriminalitet og konstitueret landsdommer. Efter forfatteren erhvervede ph.d.-graden, har forfatteren forestået undervisningen i kriminalret (nu strafferet og straffeproces) på Syddansk Universitet, ligesom forfatteren har publiceret adskillige bøger og artikler inden for dansk og international strafferet og straffeproces, EU-ret og menneskeret.