Direktørkontrakten
822,00 kr. 1.027,50 kr. inkl. moms

Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i 10. udgave!

Direktørkontrakten udkom første gang i 1982. Tekstdelen svarede i omfang til knap halvdelen af tekstdelen i den nu foreliggende 10. udgave. På alle relevante områder er der sket en voldsom udvikling herunder inden for selskabs-, børs- og EU-retten, med direkte betydning for selskabets og direktørens retsstilling i forhold til direktørens ansættelsesforhold.

Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres. Herunder gennemgås direktørens ansvarsområde, konkurrence- og kundeklausuler, vederlag, bonus, pension, forsikringer og ophør. Direktørens ledelsesansvar behandles også.

Bestemmelserne i kontrakten perspektiveres med relevant lovgivning og retspraksis. Fremstillingen indeholder endvidere alternative og supplerende bestemmelser til modelkontrakten samt en række bilag med retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, bonusaftaler og direktørens fratrædelsesaftale.

Direktørkontrakten 10. udgave er ajourført med lovgivning, teori og retspraksis offentliggjort indtil 1. maj 2023.


Nyt i 10. udgave

Siden bogens 9. udgave er der kommet øget fokus på selskabernes forpligtelser i forhold til bæredygtighed og samfundsansvar, herunder ESG (Environmental, Social, Governance), hvilket smitter af på kravene til direktøren. Dette behandles derfor mere indgående.

Den nye whistleblowerlow (2021), de nyeste opdateringer af Anbefalingerne om god selskabsledelse (2021) og skærpelse af ledelsens ansvar i lov om finansiel virksomhed foranlediget af Ansvarsudvalgets betænkning (2023) behandles også.

 

Målgruppe

Bogen henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og direktører, der ønsker kendskab til regler og praksis for ansættelse af direktøren, for direktørens daglige virke og for direktørens fratrædelse. Den er også et godt værktøj for erhvervslivets rådgivere, herunder advokater og revisorer.

Om forfatterne

Jørgen Boe, Claus Juel Hansen og Jens Lund Mosbek er partnere – Jørgen Boe nu pensioneret partner – i advokatfirmaet Kromann Reumert.