Bog: EU-ret
1.148,00 kr. 1.435,00 kr. inkl. moms


Nyt i 9. udgave
Bogen er en opdatering af 8. udgave af Ulla Neergaard og Ruth Nielsens »EU-ret« fra 2020.

 

EU-ret giver en fremstilling af principperne, dynamikken og hovedstrukturen i gældende EU-ret.

Denne bog giver ved hjælp af retsdogmatisk metode på grundlag af europæisk realistisk retspositivisme en fremstilling af principperne om, dynamikken i og hovedstrukturen af gældende EU-ret primo anno 2024. Den består af to dele: Del I om institutionelle og konstitutionelle hovedtræk og Del II om det indre marked.

 

Del I behandler:

 • Strukturen i EU
 • Den historiske udviklingsproces
 • EU’s vigtigste politisk-juridiske værdier, mål og retlige midler samt en række nye politikområder, såsom retsstat, klima/bæredygtighed, energi, forsvar/sikkerhed og digitalisering
 • EU’s institutioner
 • EU’s retskilder
 • Almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder og friheder
 • Reglerne om samspillet mellem EU-ret, national ret og folkeret
 • Den Økonomiske og Monetære Union

 

Del II berører:

 • En generel introduktion til fri bevægelighed i det indre marked
 • Varernes fri bevægelighed
 • Fri udveksling af tjenesteydelser
 • Etableringsfrihed
 • Kapitalens fri bevægelighed
 • Arbejdskraftens fri bevægelighed
 • Unionsborgerskab og tredjelandsstatsborgere

 

Målgruppe

Bogen er en retsvidenskabelig monografi, der kan anvendes som lærebog og som håndbog for advokater, dommere, embedsværket, journalister og andre, der har brug for grundlæggende indsigt i EU-ret.

 

Om forfatterne

Ulla Neergaard, PhD, er professor i EU-ret ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet

Ruth Nielsen, dr.jr., er professor emerita ved CBS Law på Copenhagen Business School.