Tings- og kreditorret - kompendium
250,00 kr. 312,50 kr. inkl. moms

Tings- og kreditorret – kompendium, 2. udgave

Dette kompendium behandler de fundamentale tings- og kreditorrettigheder i dansk ret. Formålet med kompendiet er at bidrage til at skabe overblik over de grundlæggende regler og principper indenfor tings- og kreditorret, herunder også væsentlige elementer af pante- og insolvensretten. Kompendiet er ajourført frem til januar 2023.

 

Målgruppe

Kompendiet er primært udarbejdet til studerende, der følger faget Tings- og kreditorret ved den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet. Kompendiet kan dog benyttes af alle studerende, der beskæftiger sig med grundlæggende tings-, kreditor-, pante- og insolvensret samt andre med generel interesse for disse områder.

Fremstillingen tager hovedsageligt udgangspunkt i pensum i faget Tings- og kreditorret, som primært udgøres af Digital tinglysning for studerende, 2. udgave, 2019, Sikkerhed i fast ejendom, Peter Mortensen, 2. udgave, 2014, Virksomhedspant og fordringspant – sikringsakter og ekstinktion, 1. udgave 2014, Kreditorerne, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, 4. udgave, 2023 og Lærebog i Obligationsret II, Bo von Eyben, Ivan Sørensen og Peter Mortensen, 5. udgave, 2022. De enkelte kapitler i kompendiet er i vidt omfang opbygget efter disse lærebøgers systematik.

Det er muligt at bruge kompendiet som opslagsværk samt som supplement til den øvrige læsning.

 

Om forfatteren

Caroline Overgaard arbejder til dagligt som advokat hos Gorrissen Federspiel. Caroline er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og har gennemført en Master of Laws (LL.M.) fra King’s College London i international erhvervsret.