Bog: Kreditorforfølgning
806,00 kr. 1.007,50 kr. inkl. moms

 

Nyt i 10. udgave

Bogen er ajourført indtil 1. september 2023 med ny retspraksis, litteratur og lovgivning, og bogen indeholder væsentligt nyt særligt inden for konkursretten, hvor der siden forrige udgave er sket flere lovændringer.

Kreditorforfølgning
Den eneste samlede fremstilling af kreditorforfølgningssystemet i dansk litteratur

Kreditorforfølgning giver en grundlæggende indføring i Retsplejelovens og Konkurslovens materielretlige regulering af kreditorers individual- og universalforfølgning og gennemgår:

  • de fogedretlige regler om udlæg, tvangsauktion, arrest og umiddelbare fogedforretninger, samt de særlige regler om inddrivelse af gæld til det offentlige ved udpantning og lønindeholdelse,
  • de konkursretlige regler om rekonstruktion, konkursens indtræden og retsvirkninger, konkursboets aktiver og passiver, herunder modregning og anmeldelsesret, reglerne om omstødelse og om konkursorden samt om gældssanering.

Målgruppe

Bogens primære sigte er at være lærebog på jurastudiet, men den kan i vidt omfang også anvendes som opslagsværk og vil derfor også have interesse for praktikere, der beskæftiger sig med insolvensretten ­– bl.a. i kraft af de udførlige henvisninger til nyere praksis.

Om forfatterne

Peter Møgelvang-Hansen, professor emeritus, CBS Law, Handelshøjskolen.

Jakob Juul-Sandberg, videnadvokat, ph.d., hos Focus Advokater, Odense; ekstern lektor på Syddansk Universitet.