International Skatteret
1.273,00 kr. 1.591,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder
4. udgave af International skatteret udgør utvivlsomt et nyt originalt bidrag til forskningen på skatteområdet

Bogen behandler dansk udlandsskatteret, international skatteret i snæver forstand, dvs. folkeretlige regler, herunder først og fremmest dobbeltbeskatningsaftaler, samt EU-skatteretten som den internationale skatterets tredje dimension. Bogen lægger hovedvægten på de grundlæggende principper i den internationale skat­teret og i mindre grad på mere tekniske, herunder beregningstekniske spørgs­mål.

Skatteretten, herunder ikke mindst den internationale skatteret, er utvivlsomt blandt de mest dynamiske juridiske fagdiscipliner. Der vedtages således hvert år en stor mængde ny lovgivning på området, ligesom domstole og administrative myndigheder årligt afsiger et stort antal domme, kendelser, afgørelser mv.

I forhold til 3. udgave af bogen fra 2003 samles der i 4. udgave op på de seneste 14 års udvikling i lovgivningen og retspraksis ligesom bogen er udvidet med helt nye kapitler inden for EU-skatteretten og koncernbeskatning.

Målgruppe
Bogen er udarbejdet dels med henblik på undervisningen på universiteterne og handelshøjskolen, dels som en håndbog for praktikere som følge af den stigende internationalisering af skatteretten. Idet bogen afspejler forfatternes forskningsindsats, er det forfatternes forhåbning, at bogen også vil være et nyttigt teoretisk værk for forskere.

Om forfatterne
Aage Michelsen er professor emeritus i skatteret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.
Anja Svendgaard Dalgas er Tax Partner i Deloittes danske Transfer Pricing afdeling og har mere end 15 års erfaring inden for transfer pricing og international skat.

Anders Nørgaard Laursen er professor i skatteret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.