Bog: Dansk Selskabsret 1
854,00 kr. 1.067,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

 

Nyt i 6. udgave

Denne udgave er opdateret med lovændringer, herunder bl.a. kontrolpakken m.fl. Endvidere er der opdateret med ny dansk retspraksis og ny praksis fra EU-Domstolen. Samtidig er henvisninger til ny litteratur opdateret til seneste udgaver og ny litteratur.


Dansk selskabsret er et værk i 3 bind, der giver et samlet overblik over de forskellige selskabsformer, den erhvervsdrivende kan vælge som juridisk ramme for sin virksomhed.

Bind 1 af Dansk selskabsret – Indledning til selskabsretten behandler:

  • Selskabsrettens grundbegreber og systematik
  • Præsentation af de enkelte selskabsformer
  • Den begrænsede hæftelse, som er et grundlæggende retligt princip, der giver borgerne ret til frit at kunne stifte aktie- og anpartsselskaber, hvor kapitalejerne kun hæfter for selskabets gæld med deres kapitalindskud
  • De særlige modifikationer til dette princip; Identifikation og ansvarsgennembrud
  • Kapitalmarkedsrettens grundtræk
  • EU-selskabsretten, herunder særligt betydningen af de fire friheder: etablering, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft og af den EU-retlige misbrugsdoktrin
  • Retsøkonomiens betydning for selskabsretten
  • Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrering og kontrol


Om de øvrige bind i serien

Bind 2 beskæftiger sig med de selskabsretlige regler for kapitalselskaber og deres stiftelse, kreditorbeskyttelse, organisation, erstatningsansvar og ophør. Klik her for at læse mere.

Bind 3 gennemgår de selskabsretlige regler for interessentskaber og lignende samvirketyper – herunder interessentskabernes organisation, hæftelse, ophør og interessenternes indbyrdes forhold. Klik her for at læse mere.

Målgruppe

Dansk selskabsret henvender sig til kandidatstuderende på universiteterne, men kan også bruges af selskaberne selv og deres rådgivere, herunder advokater, revisorer, dommere og andre, der har brug for at få en grundig indsigt i dansk selskabsret

Om forfatterne

Søren Friis Hansen er professor i selskabsret ved CBS LAW, Copenhagen Business School og har udgivet en række bøger og artikler om dansk selskabsret samt om EU-rettens betydning for dansk ret.

Jens Valdemar Krenchel, PhD har arbejdet med juraen i en lang række funktioner og er ekstern lektor ved CBS LAW. Han har udgivet en række bøger og artikler især om dansk selskabsret og Corporate Governance. 

Begge forfattere var medlemmer af Moderniseringsudvalget for selskabsretten, hvis forslag til ny aktie- og anpartsselskabslov trådte i kraft i foråret 2