Vejjura – administration og drift
575,00 kr. 718,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Vejjura – administration og drift

Bogen giver en juridisk indføring i henholdsvis drift og administration af veje. Fokus er på de to hovedlove (vejloven og privatvejsloven), men der gives også en overordnet indføring i kommunal- og forvaltningsretten i et vejjuridisk perspektiv, da det særligt ved administration af veje er vigtigt med et kendskab hertil.

Bogen beskæftiger sig med følgende hovedemner:

  • Planlægning af veje efter vejlovene
  • Vedligeholdelse
  • Belysning
  • Råden over og i vejarealer
  • Vintervedligeholdelse og renholdelse
  • Beplantning og hegn
  • Parkering


Bogen behandler ovenstående emner ud fra en tematisk indgang med fokus på rets- og administrativ praksis og omfatter både offentlige veje, private fællesveje og private veje. Formålet er at give en praktisk indføring i emnerne, der kan benyttes i det daglige arbejde med administration og drift af veje.

 

Målgruppe

Bogens målgruppe er ansatte i stat og kommuner, der arbejder med administration og drift af veje, ligesom bogen er relevant for andre praktikere, herunder advokater, landinspektører og andre rådgivere.

 

Om forfatterne

Tue Bing Trier er advokat hos Horten Advokatpartnerselskab og har indgående erfaring med rådgivning om vejjuridiske forhold for kommuner, offentlige virksomheder og private virksomheder, ligesom Tue har omfattende praktisk erfaring med rets- og klagesager inden for dette område.

Kim Remme Birkholm er juridisk specialkonsulent med tyve års erfaring fra Vejdirektoratets juridiske afdeling, der er den lovfortolkende myndighed og rekursinstans på vejlovgivningens område.

Tom Løvstrand Mortensen har som ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune og på baggrund af ansættelse i Vejdirektoratet og rådgivningsbranchen indgående kendskab til vejlovgivningen og de spørgsmål, som opstår i den daglige administration.