Onlinebog: Dansk retspleje
1.630,00 kr. 2.037,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

 

Dansk Retspleje – civil-, foged-, skifte- og straffeprocessen, 9. udgave

Bogen giver sin læser en samlet, integreret fremstilling af dansk retspleje, der ellers traditionelt fremstilles opdelt i civilproces, straffeproces, insolvensproces etc.

Dansk retspleje er den eneste fremstilling af retsplejen, der giver et samlet lærebogs- og håndbogsmæssigt billede af hele retsplejen – omfattende både civile retssager, fogedsager, skiftesager og straffesager tillige med et samlet overblik over de tværgående procesretlige principper.

 

Målgruppe

Dansk retspleje kan anvendes både i teoretisk sammenhæng og i det praktiske retsliv. Også EU-retten og grundrettighederne, herunder retten til adgang til domstolene og til retfærdig rettergang, er integreret i bogen.

Som hidtil rummer også denne udgave af DANSK RETSPLEJE en righoldig omtale af praksis fra domstolene.

 

Om forfatteren

Lars Lindencrone Petersen advokat, adj. professor, er forfatter og medforfatter til en række udgivelser inden for insolvens-, fuldbyrdelses- og procesretten og har i en årrække undervist som ekstern lektor i disse retsområder på Københavns Universitet. Efter en karriere ved domstolene, senest som landsdommer i Østre Landsret, indtrådte Lars Lindencrone Petersen den 1. januar 2008 i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han er complianceansvarlig. Han er adjungeret professor i jura ved Aarhus Universitet.