Bog: Skatteretten 2

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Skat & Regnskab Onlinebogpakke.

1.600,00 kr. 2.000,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Hånd- og lærebog om erhvervsbeskatningen og beskatningen af selskaber og andre juridiske personer og deres deltagere.

Skatteretten 2 udkommer nu i 9. udgave og udgør sammen med Skatteretten 1 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstskatteret. 

Skatteretten 2 behandler følgende emmer:

 • Erhvervsbeskatning
 • Selskabs- og aktionærbeskatning
 • Koncernbeskatning
 • Generationsskifte
 • Omstrukturering
 • Kooperationsbeskatning
 • Fonds- og foreningsbeskatning
 • Deltagerbeskattede selskaber
 • Konkurs, akkord og underskud

Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv.

Målgruppe

Skatteretten 2 har til hensigt at udgøre en håndbog for advokater, revisorer, skattemyndigheder og andre praktikere, og tjener som grundlag for undervisningen i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter, herunder især undervisningen på jurastudiet.

Om forfatterne

 • Professor, dr.jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
 • Professor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
 • Lektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
 • Partner, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, Advokater