Onlinebog: Vikarloven med kommentarer
556,00 kr. 695,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Opslagsværk om vikarers retsstilling!

Den 30. maj 2013 vedtog Folketinget forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau (vikarloven) med ikrafttræden 1. juli 2013. Vikarloven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 19. november 2008 om vikararbejde.

Denne bog gennemgår vikarloven i detaljer og inddrager EU-forarbejder, lovbemærkninger og folketingsbesvarelser samt relevant praksis fra før lovens ikrafttræden.

En grundig introduktion til retsområdet giver desuden et omfattende indblik i vikarlovens sammenhæng med anden lovgivning, ligesom samspillet med de kollektive overenskomster forklares.

Nyt i 2. udgave

Siden lovens indtræden er der fremkommet omfattende retspraksis på området. Bogen gennemgår den omfattende retspraksis systematisk i forhold til bogens emner.


SAGT OM FORRIGE UDGAVE AF BOGEN:

“Bogen indeholder nogle gode oversigter over det til vikarloven tilknyttede materiale og de til loven knyttede problemstillinger. Den er også inden for de felter, den behandler, gennemgående velræsoneret. Den hører derfor til på hylden hos dem, der beskæftiger sig seriøst med arbejdsret.”
- Uddrag af anmeldelse i Ugeskrift for retsvæsen, nr. 48.

 

Målgruppe

Bogen er et nyttigt redskab for alle, der i større eller mindre grad beskæftiger sig med vikaransættelser. Det gælder både medarbejdere i HR-afdelinger i offentlige og private virksomheder, medarbejdere i faglige organisationer samt advokater, der skal rådgive medlemmer og klienter samt føre sager vedrørende vikarers retsstilling.

 

Om forfatteren

Anne Marie Abrahamson er advokat og partner i Lundgreens afdeling for Ansættelsesret og har mere end 26 års erfaring på området. Hun er specialiseret i arbejds- og ansættelsesret og har i en årrække rådgivet danske og internationale virksomheder inden for alle aspekter af ansættelsesretten.