Onlinebog: Dødsbobeskatning
805,50 kr. 1.006,88 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Dødsbobeskatning, 7. udgave

Denne bog er en samlet fremstilling af den gældende dødsboskatteret, og den behandler bl.a. følgende emner:

  • Anmeldelse af dødsfald og boets behandlingsmåde
  • Uskiftet bo
  • Boudlæg
  • Skattepligtige og skattefritagne boer
  • Beskatning ved udlodning og salg
  • Beskatning af den længstlevende ægtefælle og arvinger
  • Dobbeltbeskatning
  • Boopgørelsen
  • Genoptagelse
  • Hæftelse, efterbetaling og præklusion

Nyt i 7. udgave

Siden 6.-udgaven af denne bog fra 2019 er lovgivningen omkring dødsbobeskatning – som sædvanlig – blevet ændret på en række områder. Tilsvarende er der på en række områder kommet yderligere fortolkningsbidrag i kraft af myndighedernes og domstolenes praksis. Hensigten med denne 7. udgave af Dødsbobeskatning er at give en ajourført og samlet fremstilling af den gældende dødsboskatteret, idet hovedvægten selvsagt er lagt på en gennemgang af den gældende dødsboskatteret, idet hovedvægten selvsagt er lagt på en gennemgang af dødsboskattelovens regler.

Redaktionen af manuskriptet er afsluttet ultimo februar 2023.

Målgruppe

Denne bog er en velegnet håndbog for advokater, revisorer, medarbejdere i Skatteforvaltningen og andre praktikere. I kraft af bogens lettilgængelige sprog henvender den sig også til andre mere alment interesserede.

Om forfatteren

Karsten Gianelli er cand.jur., advokatuddannet og skatterådgiver hos Beierholm.