ONLINEBOG - Straffeprocessuel oversigt

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke inden for strafferet.

828,00 kr. 1.035,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

I forbindelse med udgivelsen af 1. udgaven af Straffeprocessuel oversigt i 2009 skrev nu afdøde landsdommer Holger Kallehauge til forfatteren bl.a.: ”Ideen bag bogen er også helt rigtig. Den må alle domstolsjurister have på deres skrivebord. Ingen kan huske alle disse mange frister. Bogen vil blive slidt hurtigt op og kalde på en revideret udgave i løbet af få år.”

Denne reviderede udgave foreligger nu.

2.udgaven af Straffeprocessuel oversigt indeholder ligesom 1. udgaven oversigt over regler om fremgangsmåde, frister og betingelser med hensyn til anvendelse af straffeprocessuelle tvangsindgreb og lovregulerede efterforskningsskridt. Fremstillingen er ajourført med hensyn til lovændringer og retspraksis siden 2009.

Bogen indeholder en sammenfatning af de frister, der gælder vedrørende forskellige straffeprocessuelle tvangsindgreb og retsskridt, såsom iværksættelse af anke og kære, og er forsynet med et lovregister, et domsregister og et fyldigt stikordsregister.

Om forfatteren

Jørgen Jochimsen har været ansat ved domstolene i 30 år, heraf 20 år som landsdommer, senest som retsformand ved Vestre Landsret. Forfatteren har skrevet en række bøger om straffeprocessuelle emner, senest ”Bevisførelse i retssager” (2012), ”Hovedforhandling i straffesager” (3. udg. i 2014) og ”Grundlovsforhøret” (2. udg. i 2015).