Bog: funktionærloven med kommentarer
915,00 kr. 1.143,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Et praktisk orienteret opslagsværk for alle, der i det daglige arbejder med ansættelsesret.

Bogen er opbygget som en traditionel lovkommentar, hvor funktionærlovens bestemmelser gennemgås i lyset af den foreliggende retspraksis.
Der tages højde for de seneste års ændringer i funktionærloven og tilgrænsende speciallovgivning. Domspraksis er ajourført til december 2017.

2018 markerer samtidig funktionærlovens 80 års jubilæum. Den første funktionærlov er fra 1938. Siden sjetteudgaven er der gennemført flere lovændringer bl.a. i lyset af udviklingen af EU’s ansættelsesretlige standarder. Bogens indledning giver en status på funktionærloven anno 2018 med historisk perspektivering - og diskuterer behovet for en modernisering af loven.

Målgruppe

Denne lovkommentar henvender sig til enhver, der arbejder med arbejds- og ansættelsesret, herunder advokater, faglige organisationer og virksomheder.

Om forfatteren

Henrik Karl Nielsen er advokat i Koch / Christensen, Advokatfirma i København. Han arbejder fortrinsvis med arbejds- og ansættelsesret samt foreningsret, ligesom han påtager sig hverv som beskikket forsvarer i straffesager.