Prospektretten (1. Udgave) af Mikael Philip Schmidt
828,00 kr. 1.035,00 kr. inkl. moms

Prospektretten beskriver de væsentligste praktiske og juridiske aspekter af arbejdet med et prospekt for værdipapirer, fra de indledende overvejelser og frem til et selskabs værdipapirer udbydes til offentligheden og optages til handel.

Bogen behandler blandt andet:

 • Den retlige regulering af området
 • Procesmæssige overvejelser ved udbud og optagelse til handel
 • Kravene til optagelse af værdipapirer til handel og officiel notering
 • Hvornår prospektpligten indtræder og undtagelserne til denne
 • De indholdsmæssige krav til prospektet
 • Passporting af prospekter og udbud af værdipapirer uden for Danmark
 • Aftalegrundlaget
 • Prospektansvaret
 • Kapitalændringer i børsnoterede selskaber
 • Reglerne for offentliggørelse af prospekter
 • Afnotering

Det primære fokus er på udbud og optagelse til handel af aktier, men udbud og optagelse til handel af øvrige værdipapirer, herunder obligationer, er ligeledes behandlet.

Målgruppe:

Bogens målgruppe er advokater, de børsnoterede selskaber og deres juridiske afdelinger, selskaber der overvejer et udbud af værdipapirer eller en optagelse til handel, medarbejdere hos banker der handler værdipapirer eller arbejder med prospekter, revisorer og andre med interesse for området.

Om forfatteren

Mikael Philip Schmidt er advokat hos Gorrissen Federspiel, hvor han arbejder med M&A og børsret

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. Introduktion, afgrænsning og indhold
2. Udviklingen af værdipapirmarkederne
3. Aktører, papirer og handelstyper
4.. Det juridiske grundlag
5. Prospektprocesser og aktieudbud
6. Kravene til optagelse til handel og officiel notering
7. Prospektpligten
8. Prospektets indhold
9. Passporting, udbud uden for Danmark og distributionsbegrænsninger
10. Emissionsaftaler
11. Prospektansvaret
12. Selskabslovens regler om kapitalændringer i børsnoterede selskaber
13. Kommunikation med markedet
14. Erhvervsobligationer og investeringsforeninger
15. Observation, suspension og sletning (afnotering)