Bog: Gældsbrevsloven med kommentarer
596,00 kr. 745,00 kr. inkl. moms

Bogen er en kommentar til gældsbrevsloven. 

Gældsbrevsloven er en klassisk formueretlig lov. Loven har imidlertid stadig relevans. I den foreliggende 3. udgave af kommentaren til loven behandles både de kendte og almene obligationsretlige spørgsmål, ligesom de aktuelle spørgsmål på lovens område dækkes. I denne opdaterede udgave er der således omtalt de nye trykte afgørelser, som er dækket af loven.

Bogen indeholder følgende kapitler:

  • Fælles bestemmelser
  • Omsætningsgældsbreve
  • Simple gældsbreve 
  • Kontrabøger for modtagne indlån 
  • Notering af massegældsbreve
  • Forældelse af massegældsbreve og kuponer 
  • Overgangsbestemmelser
  • Ændringer i andre love 

Målgruppe
Advokater, domstole og virksomhedsjurister

Om forfatterne
Lennart Lynge er professor, lic. jur. Lennart Lynge Andersen har et omfattende forfatterskab, som bl.a. indbefatter almindelig formueret og aftaleret, kreditret og fondsret.

Peter Møgelvang-Hansen er professor emeritus, tilknyttet CBS. Han er forfatter og medforfatter af fremstillinger om formueretlige, procesretlige og markedsføringsretlige emner.

Anders Ørgaard er professor tilknyttet Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Han har publiceret bøger og artikler om formueretlige og processuelle emner, herunder køberet, finansierings- og panteret, insolvensret og voldgift.