Bog: Ejeraftaler af Martin Christian Kruhl
696,00 kr. 870,00 kr. inkl. moms

SAGT OM BOGEN:

“Forfatteren har med denne bog demonstreret såvel teoretisk som praktisk selskabsretlig kompetence. Bogen er velskrevet…”

Uddrag af Paul Krügers Andersens anmeldelse i UfR, nr. 38, 2011
Denne bog er den første samlede og dybdegående afhandling om ejeraftaler på dansk.

Ejeraftaler (tidligere ‘aktionær- eller anpartsoverenskomster’) spiller i praksis en væsentlig rolle som det aftalemæssige grundlag for de indbyrdes rettigheder og forpligtelser mellem kapitalejere i små og mellemstore kapitalselskaber.

Med den nye selskabslovs § 82 er der for første gang indført en materiel regulering af ejeraftaler, hvilket aktualiserer såvel gamle som nye problemstillinger på området. I bogen behandles disse samt en række øvrige problemstillinger af såvel selskabsretlig, aftaleretlig, obligationsretlig, tingsretlig, konkursretlig som skatteretlig karakter.

Bogen indeholder således en systematisk gennemgang at de mange forskellige retlige problemstillinger, praktiske som juridiske, der knytter sig til ejeraftaler.
Bogen beskæftiger sig med dansk ret, men inddrager (primært i noterne) også retspraksis og teori fra de øvrige nordiske lande, herunder navnlig Norge.

Målgruppe

Bogen kan benyttes af såvel praktiserende jurister, som opslagsværk m.v., som af jurister med et mere teoretisk sigte.

Om forfatteren

Bogen er skrevet af Martin Chr. Kruhl (tidl. Jensen), ph.d., adjungeret lektor ved Aarhus School of Business and Social Sciences og advokat ved Lett Advokatfirma.

Bogen er med få ændringer identisk med forfatterens ph.d.-afhandling, der blev forsvaret ved offentligt forsvar den 26. november 2010.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1: Indledning
Kapitel 2: Ejeraftaler i praksis
Kapitel 3: Ejeraftaler i selskabsretligt perspektiv
Kapitel 4: Ejeraftaler i aftaleretligt perspektiv
Kapitel 5: Koncipering af ejeraftaler
Kapitel 6: Håndhævelse af ejeraftaler
Kapitel 7: Ophør af ejeraftaler
Kapitel 8: Værdiansættelsesklausuler i ejeraftaler
Kapitel 9: Ejeraftaler i skatteretligt perspektiv
Kapitel 10: Afsluttende bemærkninger