Bog: 8 Perspektiver på Realkredit af Lennart Lynge Andersen
258,00 kr. 322,50 kr. inkl. moms

Boliglån og realkredit fylder mere og mere inden for kreditretten. Bogen er en antologi, hvor forfatterne drøfter aktuelle spørgsmål og fremtiden for realkreditten. Initiativet er taget inden for rammerne af arbejdet på Center for kreditret og kapitalmarkedsret, og bogen udkommer i centerets løbende serie.

Forfatterkredsen består af praktikere og forskere, og emnerne viser, hvad der diskuteres p.t., eksempelvis:

  • Hvilke informationer skal en kunde have i forbindelse med optagelse af boliglån?
  • Hvorledes fungerer rådgivningen i praksis?

Der er flere artikler om rentetilpasningslån – set fra forskellige synsvinkler. Flere artikler beskæftiger sig med det kommende EU-direktiv om forbrugerbeskyttelse ved realkredit.

Forfatter

Bogen er redigeret af Lennart Lynge Andersen, professor, lic.jur. og leder af Center for kreditret og kapitalmarkedsret, CBS.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Boliglån og informationsoverflod
- Rentetilpasningslån og afdragsfrie lån
- Realkreditobligationer i fremtiden
- EU’s direktivforslag om forbrugerbeskyttelse ved realkredit
- Krav til supplerende sikkerhed, hvordan påvirker det fremtidens realkreditsystem?
- Rådgivning om boligfinansiering i praksis
- Et kritisk syn på rentetilpasningslån
- Krav til lånevilkår i realkreditten