Bog: Familieforsikring (5. udg.) af Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson
907,00 kr. 1.133,75 kr. inkl. moms

Håndbogen til både forsikringstagerne og dem der arbejder professionelt med forsikringer.

Familieforsikringen er den mest udbredte forsikring i Danmark med ca. 2. mio. policer i kraft hos de ca. 2,3 mio. husstande.

Familieforsikringen er et produkt med mange forskellige bestemmelser, der kan og skal fortolkes. Bogen her er tænkt som et hjælpemiddel for både forsikringstagere og forsikringsagenter og giver hjælp til at få overblik over, hvad en familieforsikring reelt dækker.

Bogen gennemgår både “gennemsnitspolicen” og Basisforsikringen, det vil sige Basis 2. I tilknytning hertil gennemgår forfatterne punkt for punkt forskellige typer af forsikringsvilkår med konkrete afgørelser fra domstolene og Ankenævn for Forsikring til at forklare og uddybe.

Nyt i 5. udgave

Denne 5. udgave af bogen er ajourført med den udvikling, der har været på retsområdet siden sidste udgave i 2001– både vedr. selve familieforsikringen som produkt samt den nyeste praksis og lovændringerne.

Ankenævnet for Forsikring tegner i dag forsikringspraksis, da forsikringssager oftere afgøres her i stedet for hos domstolene. Og da nævnets praksis i høj grad har udviklet sig over tid er denne 5. udgave opdateret på dette område i forhold til tidligere udgaver af bogen.

Målgruppe

Bogen kan anvendes både af forsikringstagerne og professionelle inden for forsikringsområdet.

Om forfatterne

Bogens forfattere er forsikringsdirektør Jørgen Gawinetski og direktør Henning Jønsson – begge tidligere direktører i Ankenævnet for Forsikring.

Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

 

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1: Hvad handler bogen om
Kapitel 2: Hvilke personer dækker forsikringen
Kapitel 3: Hvor dækker forsikringen
Kapitel 4: Hvilke genstande er dækket
Kapitel 5: Hvilke skader er dækket af indboforsikringen
Kapitel 6: Indboforsikring. Hvorledes beregnes erstatningen?
Kapitel 7: Rejsegodsforsikringen
Kapitel 8: Ansvarsforsikringen
Kapitel 9: Retshjælpsforsikringen
Kapitel 10: Glas- og kummeforsikring
Kapitel 11: De generelle fællesbestemmelser