Bog: Den private syge- og ulykkesforsikring
620,00 kr. 775,00 kr. inkl. moms

Bogen leverer en samlet fremstilling af den private syge- og ulykkesforsikring med baggrund i de forsikringsaftaleretlige regler. Denne 2. udgave har været igennem en gennemgribende ajourføring og omarbejdning, der tager højde for den voldsomme produktudvikling, som forsikringerne har været igennem de sidste 15 år.

Hovedvægten er lagt på ulykkesforsikring og udvalgte problemstillinger inden for sygeforsikring samt syge- og ulykkesforsikring. Derudover er der også lagt vægt på en analyse og en gennemgang af praksis i forbindelse med de nyeste ulykkesforsikringsvilkår, herunder særlig ansvarsfraskrivelsesklausuler. Ligesom i 1. udgaven indeholder den nyeste udgave også en analyse og en belysning af praksis vedrørende den gamle ulykkesdefinition.

Som noget nyt indeholder 2. udgaven en fremstilling af udvalgte problemstillinger ved “Kritisk sygdom” og rejseforsikring (erstatningsrejse og afbrudsforsikring mv.).

Endelig behandler forfatteren spørgsmål vedrørende:

  • Erstatningens opgørelse
  • Overførsel af forsikringsydelsen ved arv og kreditorforfølgning
  • Forrentning
  • Sagsomkostninger
  • Tilbagebetalingskrav
  • Selskabets regres og
  • Forældelse
Forfatteren Ivan Sørensen er lektor ved Forskningsafdeling 1, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.