Bog: Due Diligence i Praksis
412,00 kr. 515,00 kr. inkl. moms

Due diligence i praksis – med fokus på finansielle og juridiske forhold

Due diligence er et begreb for de systematiske og ofte omfattende undersøgelser af en virksomhed, der gennemføres i forbindelse med virksomhedsovertagelser og andre omstruktureringer, herunder fusioner, refinansiering m.v.

Bogen giver et godt overblik over, hvordan due diligence-processen udføres i praksis. Fokus er på de juridiske og finansielle områder, der er relevante for en køber at analysere før overtagelse af en virksomhed.

Herudover belyser bogen, hvordan observationerne fra due diligence-undersøgelsen kan påvirke værdiansættelsen af virksomheden og have indvirkning på overdragelsesaftalen. Den indkredser de faldgruber og gråzoner, som kan føre til uenighed mellem køber og sælger, og giver bud på, hvordan sådanne uenigheder kan løses/mindskes.

Målgruppe

Bogen er tænkt som et brugbart redskab til studerende, der arbejder med casestudier og opgaver om due diligence. Bogen henvender sig tillige til praktikere og andre, som ønsker overblik over due diligence-processen.

Om forfatterne

Søren P. Krejler er partner og leder af KPMG’s Transaction Services.
Han har omfattende erfaring fra involvering i en lang række danske og internationale virksomhedsovertagelser som rådgiver for strategiske virksomheder og private equity fonde. Han har ydet rådgivning inden for alle områder af transaktionsrådgivning og har gennem sin karriere både repræsenteret købere og sælgere af virksomheder.

Caroline Pontoppidan er advokat og partner hos Kromann Reumert. Hun har arbejdet med alle former for virksomhedsoverdragelser samt med selskabs- og kapitalmarkedsret. De seneste år har hun endvidere arbejdet med compliance og CSR. I sin karriere har hun rådgivet finansielle virksomheder og kapitalmarkedsfonde, og hun har de senere år blandt andet haft fokus på køb og salg af ejerledede virksomheder.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Baggrund og introduktion til Due Diligence
1.1 Indledning
1.2 Formål med due diligence
1.3 Formål for køber
1.4 Formål for sælger
1.5 Hvornår skal due diligence gennemføres og hvorledes
1.6 Fortrolighedserklæring/Hemmeligholdelsesaftaler
1.7 Deltagere i due diligence
1.8 Fysiske ctr. virtuelle datarum
1.9 Processtyring og Rapportering
1.10 Overdragelsesaftalen
1.11 Retspolitiske overvejelser

Kapitel 2 - Beskrivelse af de områder, hvor der typisk foretages finansielle og juridiske due diligence undersøgelser
2.1 Planlægning af den finansielle due diligence (scope of work)
2.2 Informationsgrundlag – finansielt
2.3. Finansiel performance – historisk
2.4 Balance – working capital, net debt og capex
2.5 Budgetter og forecast
2.6 Skat
2.7 IT/ERP-systemer
2.8 Juridiske forhold – generelt
2.9 Fast ejendom
2.10 HR
2.11 Immaterialret
2.12 Kontrakter

Kapitel 3 - Afrapportering
3.1 Fokus på Up- og Downsides frem for resume af data room
3.2 Input til SPA, herunder prisreguleringsmekanismer, normaliseret NWC etc.

Kapitel 4 - Cross border due diligence
4.1 Planlægning
4.2 Koordinering
4.3 Rapportering
4.4 Eksempler på faldgruber i udvalgte lande

Kapitel 5 - Værdiansættelse og purchase price allocation
5.1 Hvordan understøtter due diligence undersøgelser værdiansættelsen
5.2 Pre-deal PPA
5.3 Post deal PPA

Kapitel 6 - Prisregulering og -definitioner via overdragelsesaftalen
6.1 Prisreguleringsmekanismer
6.2 The »locked box« approach
6.3 Closing accounts
6.4 Sælgerindeståelser og -garantier – opfølgning og opgørelse

Kapitel 7 - Vendor initiated due diligence
7.1 Fordele og ulemper
7.2 Aftalekompleks og ansvar