Onlinebog: Due Diligence i Praksis

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Skat & Regnskab Onlinebogpakke.

412,00 kr. 515,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Due diligence i praksis – med fokus på finansielle og juridiske forhold

Due diligence er et begreb for de systematiske og ofte omfattende undersøgelser af en virksomhed, der gennemføres i forbindelse med virksomhedsovertagelser og andre omstruktureringer, herunder fusioner, refinansiering m.v.

Bogen giver et godt overblik over, hvordan due diligence-processen udføres i praksis. Fokus er på de juridiske og finansielle områder, der er relevante for en køber at analysere før overtagelse af en virksomhed.

Herudover belyser bogen, hvordan observationerne fra due diligence-undersøgelsen kan påvirke værdiansættelsen af virksomheden og have indvirkning på overdragelsesaftalen. Den indkredser de faldgruber og gråzoner, som kan føre til uenighed mellem køber og sælger, og giver bud på, hvordan sådanne uenigheder kan løses/mindskes.

Målgruppe

Bogen er tænkt som et brugbart redskab til studerende, der arbejder med casestudier og opgaver om due diligence. Bogen henvender sig tillige til praktikere og andre, som ønsker overblik over due diligence-processen.

Om forfatterne

Søren P. Krejler er partner og leder af KPMG’s Transaction Services.
Han har omfattende erfaring fra involvering i en lang række danske og internationale virksomhedsovertagelser som rådgiver for strategiske virksomheder og private equity fonde. Han har ydet rådgivning inden for alle områder af transaktionsrådgivning og har gennem sin karriere både repræsenteret købere og sælgere af virksomheder.

Caroline Pontoppidan er advokat og partner hos Kromann Reumert. Hun har arbejdet med alle former for virksomhedsoverdragelser samt med selskabs- og kapitalmarkedsret. De seneste år har hun endvidere arbejdet med compliance og CSR. I sin karriere har hun rådgivet finansielle virksomheder og kapitalmarkedsfonde, og hun har de senere år blandt andet haft fokus på køb og salg af ejerledede virksomheder.