Bog: Ejeraftaler med medarbejderaktionærer
496,00 kr. 620,00 kr. inkl. moms

Ejeraftaler med medarbejderaktionærer er den første danske udgivelse, som målrettet beskriver, hvilke vilkår der gyldigt kan aftales med en medarbejderaktionær.

Selskaber bruger i stigende omfang incitamentsprogrammer baseret på aktieoptioner, warrants og kapitalandele som en del af aflønningen af deres medarbejdere.

Når en medarbejder inviteres ind i ejerkredsen af en virksomhed, reguleres medejerskabet næsten altid i en ejeraftale.

Bogen indeholder en praktisk anvendelig modelkontrakt til en ejeraftale med medarbejderaktionærer. Modelkontrakten gennemgås punkt for punkt i bogens kapitler. I den forbindelse bliver følgende forhold bl.a. behandlet:

  • Hvad er en medarbejderaktionær?
  • Konkurrence- og kundeklausuler
  • Tilbagesalgspligt i forbindelse med fratræden

Bogen er skrevet på baggrund af den nyeste lovgivning, teori og domme indtil 31. oktober 2013.

SAGT OM BOGEN:

“Ejeraftaler med medarbejderaktionærer” kan bestemt anbefales som et velgennemarbejdet og praktisk værktøj for alle praktikere…Bogen er særdeles velegnet som opslagsværk pga. den meget detaljerede indholdsfortegnelse, der straks bringer en i den rigtige retning…“

Uddrag fra anmeldelse i Børsen den 14. maj 2014.

Målgruppe

Ejeraftaler med medarbejderaktionærer er en håndbog for praktikere, som beskæftiger sig med udformning af aktiebaserede incitamentsprogrammer og kan således være relevant både for advokater, virksomhedsjurister og ansatte i kapitalfonde. Bogen er desuden relevant for den medarbejder, der bliver tilbudt at deltage i en aktiebaseret investering i virksomheden, hvor den pågældende er ansat.

Om forfatterne

Anja Staugaard Jensen er partner hos Accura, og Lise Lauridsen er associeret partner hos Bruun & Hjejle. De har begge gennem mange år beskæftiget sig med alle aspekter af incitamentsprogrammer, herunder de aktiebaserede, for danske og udenlandske virksomheder.

Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.