ONLINEBOG - Prospektretten
828,00 kr. 1.035,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Prospektretten beskriver de væsentligste praktiske og juridiske aspekter af arbejdet med et prospekt for værdipapirer, fra de indledende overvejelser og frem til et selskabs værdipapirer udbydes til offentligheden og optages til handel

Bogen behandler blandt andet:

 • Den retlige regulering af området
 • Procesmæssige overvejelser ved udbud og optagelse til handel
 • Kravene til optagelse af værdipapirer til handel og officiel notering
 • Hvornår prospektpligten indtræder og undtagelserne til denne
 • De indholdsmæssige krav til prospektet
 • Passporting af prospekter og udbud af værdipapirer uden for Danmark
 • Aftalegrundlaget
 • Prospektansvaret
 • Kapitalændringer i børsnoterede selskaber
 • Reglerne for offentliggørelse af prospekter
 • Afnotering

Det primære fokus er på udbud og optagelse til handel af aktier, men udbud og optagelse til handel af øvrige værdipapirer, herunder obligationer, er ligeledes behandlet.

Målgruppe:

Bogens målgruppe er advokater, de børsnoterede selskaber og deres juridiske afdelinger, selskaber der overvejer et udbud af værdipapirer eller en optagelse til handel, medarbejdere hos banker der handler værdipapirer eller arbejder med prospekter, revisorer og andre med interesse for området.

Om forfatteren

Mikael Philip Schmidt er advokat hos Gorrissen Federspiel, hvor han arbejder med M&A og børsret