Bog: Private fællesveje
491,00 kr. 613,75 kr. inkl. moms

Denne 2. udgave af bogen indarbejder de ændringer, der er sket i privatvejsloven i 2015 og giver en samlet fremstilling af private fællesvejes retsforhold og samler de relevante domme og administrative afgørelser på området

Uenigheder om veje, vejrettigheder og vejes vedligeholdelse forekommer ofte. Men problemløsningen forekommer mange vanskelig og kan være ganske kompleks som følge af, at juraen vedrørende private fællesveje involverer både privatret og offentlig ret.

Bogen redegør dels for de privatretlige forhold, som overvejende er ulovregulerede og derfor ofte i vid udstrækning er baseret på dommerskabt ret, dels for de offentligretlige regler, hvor lov om private fællesveje indeholder centrale bestemmelser.

Bogen kommer blandt andet ind på:

  • Vejret
  • Etablering
  • Færdsel og færdselsregulering
  • Forandring
  • Vedligeholdelse
  • Udgiftfordeling

SAGT OM BOGEN:

“Landinspektør Lars Ramhøj har skrevet en glimrende bog, der vil være uvurderlig for enhver, der arbejder med private fællesveje…”
- Uddrag fra anmeldelse af Hans Faarup i Landinspektøren 05-2014.

Målgruppe

Bogen er relevant navnlig for praktiserende landinspektører, advokater og kommunalt ansatte og kan være en hjælp i kommunernes forvaltning, hvor vejområdet traditionelt er blevet administreret af teknikere. Men bogen kan være til nytte for alle, der beskæftiger sig med fast ejendom.

Om forfatteren

Lars Ramhøj er uddannet som landinspektør og lic.geom. Tidligere tilknyttet landinspektøruddannelsen ved Aalborg Universitet som lektor inden for området fast ejendoms retsforhold og ejendomsdannelse.