Bog: Pengeinstitutter i Danmark
1.148,00 kr. 1.435,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Med et helt nyt forfatterhold og med en gennemgribende fornyelse bygger bogen på idegrundlaget fra "Dansk Bankvæsen", der i perioden 1991-2011 blev udsendt i seks udgaver.

Bogen tager afsæt i de aktuelle forretningsmæssige udfordringer, pengeinstitutterne står over for i de kommende år med øget konkurrence fra andre sektorer, stadigt skærpede reguleringskrav, herunder kapitalkrav mv.

Pengeinstitutter i Danmark – virksomhed og regulering er en generel og tværgående beskrivelse af pengeinstitutternes forretning og regulering, men indeholder også en vurdering af de regler og vilkår, som pengeinstitutternes ledelser og medarbejdere virker under. Bogen giver samtidig et indblik i Finanstilsynets tilsynsmetoder samt erfaringerne med tilsynet med institutterne i praksis.

Målgruppe

Bogen er en håndbog for ledelsesmedlemmer og medarbejdere i pengeinstitutterne samt for institutternes samarbejdspartnere og rådgivere, herunder revisorer og advokater og andre, der som led i deres arbejde beskæftiger sig med pengeinstitutforhold eller som søger nærmere kendskab hertil, f.eks. studerende, journalister og regnskabsbrugere.