Bog: Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed
501,00 kr. 626,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Anmeldelser

Uddrag fra en anmeldelse bragt i ET Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 1, 2019, skrevet af professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen, Aarhus Universitet: 

"... Selv om forfatterens bud på en forståelse således ikke når hele vejen, så kommer man som læser nærmere målet. Forfatteren skriver levende, og han henter – uden at tynge afhandlingen unødvendigt med noter – ofte inspiration fra international praksis og andre retsområder. Det giver med forfatterens fokus på hensynene bag reglerne en række spændende overvejelser om de forskellige problemer, der kan opstå i forbindelse med emnet, ..." Læs hele anmeldelsen her.

Læs også Steffen Pihlblad´s anmeldelse af bogen, bragt i UfR nr. 44, 2018 her.

Om bogen

Dette værk er et grundigt og værdifuldt bidrag til forståelsen af voldgiftslovens regler om voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed.

Fænomener som interessekonflikter og inhabilitet er på det seneste blevet genstand for øget opmærksomhed på flere forskellige områder. På voldgiftsområdet er en stigning i antallet af indsigelsessager og en forøgelse af indsigelsessagernes kompleksitet med til at gøre tvistløsningsprocessen stadigt mere ineffektiv.

Værket fører læseren ned under overfladen på voldgiftslovens regler om voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed. Det afklarer reglernes formål, indhold og implikationer, og det hjælper dermed læseren med at anvende og videreudvikle reglerne på en effektiv og nuanceret måde for i sidste ende at undgå inhabile voldgiftsdommere og grundløse inhabilitetsindsigelser i voldgiftsprocessen. Værket udgør med få ændringer forfatterens ph.d.-afhandling.

Målgruppe

Advokater, voldgiftsdommere, dommere, jurister ved voldgiftsinstitutterne, jurastuderende, samfunds- og herunder navnlig retsvidenskabelige forskere, voldgiftsdommersekretærer og andre, der beskæftiger sig med voldgift.

Om forfatteren

Johan Tufte-Kristensen har siden 2014 været ansat på Københavns Universitet, hvor han beskæftiger sig med reguleringen af interessekonflikter i bl.a. domstolene, forvaltningen, advokatbranchen, forskningsverdenen og den finansielle sektor. Han underviser i civilprocesret på den juridiske kandidatuddannelse og repræsenterer den danske regering i FN’s voldgifts- og konfliktløsningsarbejdsgruppe. Han besidder flere tillidsposter, blandt andet som medlem af Den Danske Styrelse for de Nordiske Juristmøder og bestyrelsen for foreningen Young Arbitrators Copenhagen, der arbejder for at fremme interessen for voldgift blandt yngre jurister.