Bog: Sygedagpengeloven

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

483,00 kr. 603,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen giver en bred vejledning om sygedagpengelovgivningen og den praksis, der knytter sig hertil, og giver svar på de fleste spørgsmål om sygedagpenge.

Denne 5. udgave af bogen er ajourført i forhold til de ændringer, der er sket i sygedagpengelovgivningen siden 2006. Der er sket en række ændringer i sygedagpengesystemet – flere af grundlæggende karakter. Der er således siden da vedtaget mere end 30 lovforslag på området.

Først og fremmest er der den sygedagpengereform, som trådte i kraft henholdsvis 1. juli 2014 og 5. januar 2015. Hensigten med reformen var bl.a. at sikre sygedagpengemodtagere økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb, og at indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygeforløbet. Endvidere skal indsatsen i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet og den virksomhedsrettede indsats skal derfor styrkes. Også de øvrige reformer på beskæftigelsesområdet har medført ændringer i sygedagpengeloven.

Bogen beskriver endvidere den digitalisering af sygedagpengeområdet, som har medført, at både arbejdergiverne og de sygemeldte nu har pligt til at anvende digitale løsninger.

Om bogen

Der er tre indgange til bogen. For det første §-stikord, hvor de beskrevne emner er anført ud for den relevante bestemmelse i sygedagpengeloven. For det andet en alfabetisk emneplacering, og for det tredje et alfabetisk stikordsregister med angivelse af, på hvilken side emnet er beskrevet.

Bogen er således udformet som opslagsbog med flere muligheder for en hurtig og målrettet informationssøgning.

Målgruppe

Bogen henvender sig især til kommunerne, men er også relevant for alle andre, der arbejder med personaleadministration og sygedagpengeområdet i både offentlige og private virksomheder.

Om forfatterne

Forfatterne - Lisbeth Espensen, Anne Thuen, Pernille Brandstrup og Mie Skovbæk Mortensen - er alle jurister ansat i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvor de arbejder med sygedagpengelovgivningen.