ONLINEBOG - Lejemålets ophør og brugsrettens overgang
1.036,00 kr. 1.295,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Det giver ofte anledning til tvister, når et lejeforhold om fast ejendom ophører, hvad enten det sker ved opsigelse, ophævelse, bortfald eller brugsrettens overgang til andre

De mange tvister resulterer i et stort antal retsafgørelser, som dog ikke altid giver et entydigt fortolkningsbidrag til regler og aftaler. Lejemålets ophør og brugsrettens overgang har til formål at belyse og skabe overblik over området og gennemgår en række retsafgørelser til og med udgangen af 2009.

Første del af bogen omhandler bolig- og erhvervslejemåls ophør ved opsigelse fra lejers eller udlejers side eller ved misligholdelse fra en af parterne, herunder:

 • Tidsbegrænsede lejemål
 • Lejers opsigelse
 • Udlejers opsigelse
 • Lejers ret til at ophæve ved faktiske eller retlige mangler
 • Udlejers ret til at ophæve ved lejers misligholdelse
 • Parternes retsstilling ved konkurs
 • Lejeaftalens bortfald ved det lejedes ødelæggelse
 • Udsættelse ved umiddelbar fogedforretning
 • Fraflytningsopgøret

Anden del af bogen omhandler brugsrettens overgang til andre i forskellige situationer:

 • Fremleje
 • Bytteret
 • Lejers død eller flytning på plejehjem
 • Samlivsophør
 • Generationsskifte i erhvervslejemål
 • Afståelsesret
 • Genindtrædelsesret
 • Nye apotekeres ret til at blive i lejemål

SAGT OM BOGEN:

“Bogens emner vedrører centrale dele af de lejeretlige regler, som for de flestes vedkommende har stor praktisk betydning.”
- Uddrag af anmeldelse af Peter Mortensen i UfR (U.2004B.94/2) 

Målgruppe

Domstole, advokater, jurister, administratorer og alle, der arbejder med lejeret.

Om forfatterne

Tove Flygare er cand.jur. og har beskæftiget sig med ejendomsadministration siden 1977. Hun har i en lang årrække været nævnsmedlem og lægdommer i boligretten.

Anne Louise Husen er advokat og har beskæftiget sig med udlejning af fast ejendom siden 1977. Hun er nævnsmedlem og har i en lang årrække været ekstern lektor på Københavns Universitet i lejeret.