Bog: Fortolkning af voldgiftsaftaler
899,00 kr. 1.123,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Anmeldelser

Uddrag fra en anmeldelse bragt i ET Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 1, 2019, skrevet af professor, ph.d. Clement Salung Petersen, Københavns Universitet: 

" Der er tale om en både velskrevet og velstruktureret afhandling, og man mærker tydeligt forfatterens store interesse for sit emne. Dette gør bogen til en fornøjelse at læse. Afhandlingen indeholder analyser af et meget omfattende materiale, som forfatteren demonstrerer et solidt overblik over. Centrale passager fra kildematerialet er i vidt omfang citeret i fodnoter, hvilket øger afhandlingens værdi som opslagsværk..." Læs hele anmeldelsen her.

Læs også Eigil Lego Andersen´s anmeldelse af bogen, bragt i UfR nr. 44, 2018 her. 

Om bogen

Fortolkning af voldgiftsaftaler er den mest omfattende fremstilling om emnet til dato

Dette værk systematiserer og analyserer retspraksis fra USA, England, Singapore, Hongkong, Sverige, Norge og Danmark med henblik på at afklare konkrete fortolkningsspørgsmål, udlede fælles fortolkningsprincipper og give vejledning om koncipering og anvendelse.

Desuden klarlægges voldgiftsaftalens retlige rammer, og der opstilles en teoretisk model for håndtering af fortolkningsspørgsmål.

Værket belyser spørgsmålet om fortolkning af patologiske (defekte) voldgiftsaftaler og voldgiftsaftalers rækkevidde (scope) i et retsdogmatisk og komparativt perspektiv.

Målgruppe

Værkets vinkel er både praktisk og teoretisk, og kan med fordel anvendes som opslagsværk om konkrete fortolkningsspørgsmål såvel som grundlag for en dybdegående indsigt i voldgiftsaftalens fortolkning.

Værket henvender sig til alle, der beskæftiger sig med fortolkning eller koncipering af voldgiftsaftaler i international såvel som national kontekst, herunder advokater, virksomhedsjurister, retsvidenskabsfolk og dommere.

Om forfatteren

Morten Frank er dansk advokat og attorney-at-law i New York State. Han er PhD fra Københavns Universitet samt LL.M fra National University of Singapore og New York University School of Law.

Morten Frank arbejder hos Gorrissen Federspiel, hvor han bistår danske og internationale virksomheder i rets- og voldgiftssager i Danmark og i udlandet.