Bog: Tilsynsrådets erstatningsansvar
828,00 kr. 1.035,00 kr. inkl. moms

Denne bog handler om tilsynsrådsmedlemmernes erstatningsansvar.
Tilsynsrådet er en del af det nye tostrengede ledelsessystem, der blev indført med selskabsloven i 2009, og som kendes bl.a. fra Tyskland med kontrolorganet tilsynsrådet, der stort set udelukkende fungerer som et internt kontrol- og tilsynsorgan, og direktionen, hvor selskabets ledelsesmæssige forhold alene udøves.
Det tostrengede ledelsessystem kan frit vælges som ledelsessystem i danske anparts- og aktieselskaber som alternativ til det hidtil kendte ledelsessystem i dansk ret, bestående af bestyrelse og direktion.

Da regelgrundlaget for det tostrengede ledelsessystem i praksis er en nyhed i dansk ret, foretager forfatteren en nærmere undersøgelse og afgrænsning af den erstatningsretlige ansvarsnorm, der må antages at gælde for medlemmerne af tilsynsrådet.

Bogen indeholder:

    • En komparativ analyse af tilsynsrådets regelgrundlag i selskabsloven i forhold til regelgrundlaget for SE-selskabet og de tyske aktieselskaber, AG og GmbH.

 

  • En omfattende analyse af ansvarsvurderingen hvor forfatteren blandt andet påviser, at der er væsentlige lighedstræk med professionsansvarsnormen.

Målgruppe

Bogen er af relevans for alle, der beskæftiger sig med ledelsens erstatningsretlige ansvar.

Om forfatteren

Søren Bergenser er i sit hovedvirke som advokat specialiseret i tvister om ledelsesansvar, professionsansvar, produktansvar og forsikringsret. Han underviser som ekstern lektor i erstatnings- og forsikringsret på Aalborg Universitet. Herudover underviser han på diverse kurser i emner inden for ledelsesansvar, professionsansvar og produktansvar. Bogen er forfatterens Ph.D.-afhandling, der blev forsvaret ved Københavns Universitet den 2. december 2011.