Bog: Procesret for pantefogeder
412,00 kr. 515,00 kr. inkl. moms

Procesret for pantefogeder er en samlet fremstilling af de fogedprocessuelle regler, der gælder for pantefogedudlæg

Blandt retsplejelovens sager om tvangsinddrivelse udgør pantefogedudlæg langt den største del. Disse pantefogedudlæg har, trods deres omfang, ikke nogen større plads i den foged- og procesretlige litteratur. Bogen Procesret for pantefogeder dækker nu dette område.

Bogen giver en grundlæggende gennemgang af procedurereglerne i forbindelse med pantefogedudlæg. De materielle fogedretlige regler og de forvaltningsretlige regler er kun medtaget i det omfang, de har betydning for fremstillingen.
Procesret for pantefogeder er ajourført med henvisninger til lovgivning og retspraksis indtil 1. august 2017.
Første udgave af bogen udkom i 1997 med titlen Procesret for pante- og toldfogeder.
2. udgave er opdateret og omskrevet, men strukturen i bogen er af praktiske grunde bevaret.

Om forfatteren

Bendt Berg er forhenværende universitetslektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, cand.jur. fra Københavns Universitet og advokatuddannet. Han har mere end 35 års praktisk erfaring som jurist på området, dels gennem tidligere ansættelse ved stat og kommune, dels som underviser gennem en lang årrække. Bendt Berg har sin egen private konsulentvirksomhed med kursusvirksomhed og rådgivning i sager om hegn- og naboret. 

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Historisk oversigt
Kapitel 2. Domstolssystemet
Kapitel 3. Retsplejelovens processuelle principper
Kapitel 4. Den dobbelte funktion
Kapitel 5. Forholdet til forvaltningen
Kapitel 6. Udpantningshjemmel
Kapitel 7. Udlægssagens parter
Kapitel 8. De processuelle regler for pantefogedudlæg
Kapitel 9. Udlægsforretningens gennemførelse
Kapitel 10. Indsigelser mod pantefogedudlæg
Kapitel 11. Fogedrettens responderende virksomhed
Kapitel 12. Fogedrettens prøvelsesret
Kapitel 13. Indsigelsessagens behandling ved fogedretten
Kapitel 14. Appel
Kapitel 15. Genoptagelse
Kapitel 16. Erstatning for ulovlige udlægsforretninger