Kontrakters relativitet - Det direkte ansvar i formueretten
442,00 kr. 552,50 kr. inkl. moms

De fleste nyere kontraktsteorier har bevæget sig væk fra den klassiske kontraktsrets mest fundamentale præmis om udstrakt aftalefrihed.

Aftalefriheden er i dag i betydeligt omfang begrænset af forskellige samfundsmæssige hensyn – en udvikling der er kendetegnet ved blandt andet et stort praktisk behov for anerkendelsen af tredjemandsvirkninger.

Samtidig har den moderne kontraktsret været karakteriseret ved en stigende grad af objektivering både i forhold til reglerne om aftalers indgåelse, fortolkning og gyldighed og indenfor misligholdelseslæren. En objektivering der også afspejler sig inden for læren om tredjemandsvirkninger. Bogen belyser dette med eksemplet direkte ansvar (”springende regres”) indenfor forskellige kontraktstyper.

Bogen er en doktorafhandling, der navnlig henvender sig til advokater, domstole og højere læreanstalter.