Bog: Inkassoloven
516,00 kr. 645,00 kr. inkl. moms

En samlet gennemgang af inkassoloven og reglerne om inkassoomkostninger

Bogen indeholder en kommentar til inkassoloven, retsplejelovens regler om betalingspåkrav og rentelovens regler om udenretlige inddrivelsesomkostninger - med inddragelse af relevant retspraksis.

2. udgave er blandt andet opdateret med retspraksis vedrørende den forenklede inkassoproces og med nye afgørelser om god inkassoskik.

Bogens tre dele indeholder:

  • En lovkommentar, der bygger på forarbejderne til inkassoloven og den senere praksis fra domstole, Forbrugerombudsmanden og Advokatnævnet
  • En beskrivelse af reglerne om beregning af inkassoomkostninger og den nye forenklede inkassoproces, der trådte i kraft 1. januar 2005
  • En behandling af, hvordan EU-retten påvirker inkassoområdet

Om forfatterne

Brian Nygaard Oswald er advokat/of counsel i Advokatgruppen. Ud over at forfatte fagbøger og -artikler afholder han hvert år et stort antal kurser i navnlig inkasso og forældelse.

Lars Lindencrone Petersen, advokat, adj. professor, er forfatter og medforfatter til en række udgivelser inden for insolvens-, fuldbyrdelses- og procesretten. Han har i en årrække undervist som ekstern lektor i disse retsområder på Københavns Universitet og CBS, Handelshøjskolen i København. Efter en karriere ved domstolene, senest som landsdommer i Østre Landsret, indtrådte han den 1. januar 2008 som partner i advokatfirmaet Bech-Bruun. Han er desuden adjungeret professor i jura ved Aarhus Universitet.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. del Inkassoloven
- Indledning
Kapitel 1 - Lovens anvendelsesområde
Kapitel 2 - Autorisation
Kapitel 3 - Godkendelse af personale
Kapitel 4 - Udøvelse af inkassovirksomhed
Kapitel 5 - Kompetenceregler og bemyndigelsesbestemmelser
Kapitel 6 - Tilbagekaldelse og bortfald af autorisation mv.
Kapitel 7 - Tilsyn
Kapitel 8 - Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser mv.

2. del - Inddrivelsesomkostninger og forenklet inkassoproces
Kapitel 9 - Inddrivelsesomkostninger
Kapitel 10 - Den forenklede inkassoproces – Retsplejelovens kapitel 44 a  – Betalingspåkrav

3. del - Skandinavisk ret samt EU‑retten
Kapitel 11 - Skandinavisk ret
Kapitel 12 - EU-retten