Bog: Vandprishåndbogen 2021
4.335,00 kr. 5.418,75 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 31. maj i det år opsigelse skal have virkning

Vandprishåndbogen hed tidligere Håndbog i vandforsyning.

Vandprishåndbogen indeholder prisdata vedrørende projektering, opførelse, drift og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæg. Der gives en grundig vejledning i udarbejdelse af planlægningsoverslag med en række overslagsskemaer for at lette opstillingen af prisoverslag mv.

Håndbogen indeholder et priskatalog til brug for prissætning af vandforsyningens komponenter inden for områderne: anlægsmodning, boringer, vandværksbygninger, behandlingsanlæg, udpumpningsanlæg, ledningsanlæg og projektering.

Priskataloget kan endvidere benyttes til en overordnet kontrol af tilbudspriser, idet priserne er beregnet på baggrund af gældende vejledende materialepriser, akkordløn samt vurdering af materielindsats. Prismaterialet ajourføres ved en årlig regulering af de prisbestanddele, som er undergået ændringer i årets løb.

Håndbogen er opdateret med hensyn til anlægs- og procestekniske udførelsesmetoder og opdelingen af kalkulationsenheder. I dag bruges der flere ressourcer på at sikre hygiejnen og forsyningssikkerheden på vandværkerne, og derfor er der lagt særlig vægt på lukkede overskuelige processer, der er nemme at kontrollere, dokumentere og servicere.

Vandprishåndbogen vedligeholdes i samarbejde med Henrik Schmidt, NIRAS, Dansk Vand- og Spildevandsforening og Foreningen af Vandværker i Danmark.

*Bemærk

Vandprishåndbogen kan kun købes i abonnement. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris og abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Vandprishåndbogen består af 1 ringbind og løsblade. Indholdet opdateres 1 gang årligt. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.