Bog: Vandløbssager i den kommunale taksationskommision - i en retlig belysning

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

598,00 kr. 747,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Vandløbssager i den kommunale taksationskommission - i en retlig belysning

Denne bog giver en indsigt i reglerne for vandløbssagernes gang i den kommunale taksationskommission.

Bogen bygger på en afhandling, hvis formål har været at analysere vandløbssagerne i den kommunale taksationskommission, her forstået taksations- og overtaksationskommissionerne. En undersøgelse, der har haft som mål at redegøre for hvilke regler, der gælder for vandløbssagernes gang i taksationskommissionen, og hvilke krav disse stiller til vandløbssagernes behandling.  

I bogen inddrages praksis fra taksationskommissionen, ligesom der også ses på vandløbsmyndighedens rolle i forhold til vandløbssagerne. Bogen indeholder derudover en gennemgang af de udvalgs betænkninger, der lå til grund for, at vandløbssagerne blev overført til kommissionen ved landvæsensretternes nedlæggelse.

Målgruppe

Bogen henvender sig bl.a. til kommuner, virksomheder, landbrugsrådgivere og jurister, der har eller har haft sager i den kommunale taksationskommission.

Primært er bogen tænkt som et opslagsværk for praktikeren, men er relevant for alle med interesse inden for området.

Om forfatteren

Vibe Thimgaard Knoop er cand.jur., ph.d. og arbejder som adjunkt ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Hun underviser og forsker i forvaltningsret, miljøret og miljøret i forhold til andre fagdiscipliner såsom erstatningsret.