Forbrugeres adgang til erstatning
1.106,00 kr. 1.382,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Forbrugernes adgang til erstatning (doktorafhandling)

Emnet for denne bog er forbrugeres ”Access to Justice” inden for konkurrenceretten og drejer sig om forholdet mellem at have ret og at få ret. Behandlingen af emnet falder i tre dele, som består i forbrugernes materielle, processuelle og procesfinansielle adgange til erstatning.

Forbrugere har i vidt omfang ret til erstatning, når konkurrencereglerne overtrædes og også i et videre omfang end det, der ellers følger af dansk rets almindelige erstatningsregler. Det gælder navnlig i forhold til, hvem der kan kræve erstatning, hvilke skader, der kan kræves erstattet samt hvem erstatningskravet kan rettes mod.

Alligevel er virkeligheden den, at få forbrugere kræver erstatning og endnu færre får det. Det selvom skaden – set fra et kollektivt forbrugerperspektiv – kan opgøres i millioner og til tider milliarder af kroner, når overtrædelsen foretages af globale karteller eller dominerende virksomheder.

Bogen forklarer, hvorfor det forholder sig sådan og kommer med forslag til, hvad man – processuelt og procesfinansielt – kan gøre, hvis man vil tage forbrugeres ret til erstatning seriøst. Dels for at sikre at forbrugere kompenseres for betaling af overpriser, dels for at sikre konkurrencereglernes fulde virkning til gavn for samfundet generelt.

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, inhouse jurister i større virksomheder, jurister ved domstolene og embedsfolk, der arbejder med erhvervsregulering samt jurister ansat på universiteter.

Om forfatteren

Anders Schäfer er advokat (H) med speciale i konkurrenceret

____________________________________________________________________________________________

Indhold

Kapitel 1 - Præsentation af emnet

Kapitel 2 - Forbrugerhåndhævelsens grundbegreber

Kapitel 3 - Introduktion til den materielle del

Kapitel 4 - Formålet med retten til erstatning

Kapitel 5 - Den almindelige konkurrenceerstatningsret

Kapitel 6 - Forbrugere som skadelidte

Kapitel 7 - Forbrugerskaden

Kapitel 8 - Delkonklusion

Kapitel 9 - Introduktion til den processuelle del

Kapitel 10 - Kollektive søgsmål

Kapitel 11 - Integrering af erstatning i den offentlige håndhævelse

Kapitel 12 - Fordeling af erstatning

Kapitel 13 - Delkonklusion

Kapitel 14 - Introduktion til del IV

Kapitel 15 - Omkostninger ved forbrugerhåndhævelse

Kapitel 16 - Finansiering af forbrugerhåndhævelse

Kapitel 17 - Delkonklusion

Kapitel 18 - Evaluering

Kapitel 19 - Konklusion