Bog: Transfer pricing
1.388,00 kr. 1.735,00 kr. inkl. moms

Transfer Pricing, 4. udgave

Transfer Pricing omhandler dansk og international skatterets regler om transfer pricing for multinationale koncerner. Bogen indeholder en detaljeret analyse af de materielle regler og international retspraksis om transfer pricing.

Bogen behandler også de formelle pligter om oplysning, dokumentation m.v., der påhviler virksomhederne, skattemyndighedernes udveksling af oplysninger om virksomhederne på tværs af landegrænser og virksomhedernes muligheder for at forhindre og løse konflikter om transfer pricing gennem forhåndsprisaftaler (APA), voldgift, osv.

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, revisorer, skattemyndighederne, studerende, ansatte i private virksomheder og forskere.

Om forfatteren

Bogens forfatter er partner, adjungeret professor, dr.jur. Jens Wittendorff, EY og Aarhus Universitet.

____________________________________________________________________________________________

Indhold

Kapitel 1 - Introduktion

Kapitel 2 - Artikel 9 i OECD's armslængdeprincippet

Kapitel 3 - Ligningsloven § 2

Kapitel 4 - Andre korrektionsregler i intern dansk skatteret

Kapitel 5 - Armslængdeprincippet

Kapitel 6 - Andre værdinormer

Kapitel 7 - Anerkendelsen af den kontrollerede transaktion

Kapitel 8 - Samlet armslængdetest

Kapitel 9 - Separate armslængdetest

Kapitel 10 - Modregning

Kapitel 11 - Tidsaspekter

Kapitel 12 - Uafhængighedskravet

Kapitel 13 - Sammenlignelighedskravet

Kapitel 14 - Statslig regulering

Kapitel 15 - Armslængdeintervaller

Kapitel 16 - Tjenesteydelser

Kapitel 17 - Omkostningsfordeling

Kapitel 18 - Immaterielle aktiver

Kapitel 19 - Funktionsflytning

Kapitel 20 - Finansiering

Kapitel 21 - Generelt om armslængdemetoder

Kapitel 22 - De enkelte armslængdemetoder

Kapitel 23 - Generelt

Kapitel 24 - Oplysningspligt

Kapitel 25 - Dokumentationspligt

Kapitel 26 - Indsendelsespligt

Kapitel 27 - Revisorerklæring

Kapitel 28 - Indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger

Kapitel 29 - International udveksling af oplysninger

Kapitel 30 - Ansættelses- og forældelsesfrister

Kapitel 31 - Den gensidige aftaleprocedure

Kapitel 32 - Forhåndsprisaftaler

Kapitel 33 - Korresponderende korrektion

Kapitel 34 - Voldgift

Kapitel 35 - Mægling

Kapitel 36 - Betalingskorrektion