International handelsret - Tekster
458,00 kr. 572,50 kr. inkl. moms

Tekstsamlingen med de centrale civilretlige retsforskrifter for den internationale handel

Formålet med samlingen er at give en let adgang til dokumenter fra mange forskellige institutioner, organisationer og lovgivere. Samlingen dækker lovvalg, international kontraktret, international procesret og voldgift, herunder institutionelle regler. Desuden indeholder bogen relevante links og en ratifikationsoversigt.

Tekstsamlingen supplerer lærebogen International Handelsret, der er udarbejdet til brug i undervisningen i samme fag på Copenhagen Business School. Der findes i tilknytning til lærerbogen også et studiehæfte, International Handelsret - Studiehæfte

Målgruppe

Målgruppen er dels studerende, dels praktikere, herunder især advokater og virksomhedsjurister, der beskæftiger sig med internationale kontraktsforhold.

Om forfatteren

Peter Arnt Nielsen er professor på Copenhagen Business School, hvor han forsker og underviser i International handelsret og erhvervsret. Han er også professor ved Europakollegiet, Brugge, i Europæisk international privatret. Peter Arnt Nielsen er og har været medlem af flere nationale og internationale lovforberedende udvalg og arbejdsgrupper, bl.a. i EU og Haagerkonferencen for International Privatret. Han er medlem af Groupe européen de droit international privé og the International Academy of Comparative Law. Endvidere er han voldgiftsdommer i nationale og internationale sager. Endelig beskæftiger han sig med efteruddannelse af advokater, dommere og virksomhedsjurister.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Institutionelle regler
Eu-traktaten

- Lovvalg
Løsørelovvalgsloven
Haager-løsørekonventionen
Romkonventionsloven
Romkonventionen
Rom I-forordningen
The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial
Contracts
Forsikringslovvalgsbekendtgørelsen
Uddrag af love

- International kontraktret
International købelov
CISG (dansk)
CISG (engelsk)

- International procesret
Retsplejeloven (uddrag)
Domsforordningsloven
Parallelaftalen
Domsforordningen
Luganokonventionen
Haager-domskonventionen 1971
Haager-domskonventionen 2005

- Voldgift
Voldgiftsloven
New York-konventionen
Model Law International Commercial Arbitration
UNCITRAL Arbitration Rules
Resolution adopted by the General Assembly
International Chamber of Commerce (ICC)
Voldgiftsinstituttet

- Ratifikationsoversigt
EU
Haagerkonferencen for International Privatret
UNCITRAL