Bog: Dansk fusionskontrol
1.057,00 kr. 1.321,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen er en samlet fremstilling af de danske fusionskontrolregler med en praktisk vinkel.

Dansk fusionkontrol har siden den blev indført i 2000 været underlagt en betydelig udvikling og professionalisering - godt hjulpet af sit EU-retslige inspirationsgrundlag.

Denne bog giver en samlet fremstilling af de danske fusionskontrolregler med en praktisk vinkel. Fremstillingen lægger betydelig vægt på at beskrive de væsentligste temaer omkring forberedelse og tilrettelæggelse af sager om fusionskontrol - med henblik på at sikre en korrekt afgørelse, og samtidig give praktikere gode råd og anvisninger på håndteringen af sagerne. Som konsekvens heraf indeholder bogen også et afsnit, som beskriver de økonomiske værktøjer, som myndighederne (og andre) i dag anvender i forbindelse med fusionssagerne.

Bogen tager afsæt i den efterhånden ganske omfattende danske praksis og de afgørelser, som de danske myndigheder har truffet, samt den betydelige utrykte praksis, som forfatterne via deres arbejde har kendskab til, og som viser myndighedernes udlægning af reglerne.

Bogen inddrager således primært dansk praksis, men inddrager også EU-praksis, hvor det er skønnet relevant for fortolkningen og anvendelsen af de danske regler.

Nyt i 3. udgave

Siden 2. udgaven er der sket en række nye og væsentlige ændringer i de danske fusionskontrolregler, ligesom der også har været en udvikling i praksis og den måde, hvorpå de danske myndigheder behandler disse sager. 3. udgaven behandler alle disse ændringer. Derudover indeholder bogen nye afsnit i relation til, hvorledes fusionsparter kan håndtere de praktiske vanskeligheder, som for eksempel tilsagnsafgivelse eller risikoen for et forbud fører til.

Målgruppe

Dansk Fusionskontrol henvender sig til alle, der beskæftiger sig med fusionskontrol, såvel myndigheder som praktikere og virksomhedsjurister.

Om forfatterne

Erik Bertelsen, Jens Munk Plum, Morten Kofmann og Bart Creve er konkurrenceretsadvokater og partnere i Kromann Reumerts Konkurrencegruppe, der har fusionskontrol som et væsentligt arbejdsområde. Bertelsen, Plum og Kofmann har beskæftiget sig med fusionskontrol, siden denne blev indført i EU i 1990, og har været involveret i betydelige danske fusionssager, både i EU-systemet og i Danmark, ligesom Bart Creve siden han blev tilknyttet Kromann Reumerts Konkurrencegruppe i stigende omfang har beskæftiget sig med fusioner. Forfatterne holder jævnligt foredrag om konkurrenceretlige og udbudsretlige emner. Herudover er de forfattere til en lang række artikler i danske og internationale tidsskrifter, ligesom de medforfattere på bøgerne Competition Law in Denmark (2011) og Leniency Regimes, 2. udgave 2011 samt bidragsydere til European Competition Law Handbook og ECLR.