Europæisk skatteret I - Misbrug og andre legitime hensyn
496,00 kr. 620,00 kr. inkl. moms

Europæisk skatteret – misbrug og andre legitime hensyn er første del i en trilogi om europæisk skatteret.

Bogen omhandler medlemsstaternes mulighed for at nægte borgeren fordele/rettigheder ifølge EU-retten, dog uden at behandle nationale værnsregler, som allerede er behandlet i andre fremstillinger. Denne fremstilling analyserer særligt misbrugsbegrebet i europæisk skatteret, både i relation til Traktaten og de sekundære retsakter og beskriver tillige de legitime hensyn, som finder anvendelse i EU-skatteretten. Misbrugsbegrebet er kernen i spørgsmålet om, hvorvidt en borger nyder godt af EU-retten, og bogen gennemfører en analyse af misbrugsbegrebets betydning i EU-skatteretten, både direkte og indirekte.

Om trilogien Europæisk skatteret

De to følgende bøger i trilogien er under udarbejdelse. Bøgerne kan læses hver for sig, men giver samlet overblik over:

  • Skatteyderens rettigheder som borger i EU
  • Medlemsstaternes mulighed for at at nægte skatteyderen grundlæggende EU-skatteretlige rettigheder
  • Hvordan skatteyderen gør sine rettigheder gældende inden for EU.

Målgruppe

Bogen vil have interesse for advokater, revisorer, jurister og medarbejdere i SKAT, men også teoretikere - som undervisere og studerende - kan bruge bogen. Bogen vil tillige være til gavn for personer, der beskæftiger sig med EU-retten uden at have hovedinteresse i skatteforhold.

Om forfatteren

Bogens forfatter, Thomas Rønfeldt, er lektor i skatteret ved Aalborg universitet, hvor han forsker og underviser i fagene selskabsskatteret, international selskabsskatteret, EU-skatteret og skattestrafferet. Thomas Rønfeldt er derudover fagansvarlig for skatteretten ved juridisk institut, der, ud over de allerede nævnte fag, omfatter fagene grundlæggende skatteret, realisationsbeskatning og virksomhedsoverdragelse. Thomas Rønfeldt er forfatter til en lang række artikler i fagtidsskrifter om skatteretlige forhold, nationale såvel som internationale, ligesom han er forfatter og medforfatter til flere bøger om skatteretlige og EU-skatteretlige forhold.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del I: Grundlæggende betingelse for EU-rettens betydning i skatteretten
1. Beskatningsbasen
2. EU-rettens betydning for beskatningsbasen
3. EU-rettens adgang til at påvirke skatteretten

Del II: Legitime hensyn
1. Systematisk sammenhæng i skattesystemet
2. Effektiv skattekontrol
3. Rent kunstige arrangementer
4. Dobbeltfradrag (dobbelt dip)
5. Ikke legitime hensyn

Del III: Misbrug af EU-retten på skatteområdet
1. Misbrugsbegrebet
2. Misbrug som støttehensyn til retfærdiggørende hensyn
3. Misbrug af rettigheder i sekundær EU-ret
4. Misbrug af Traktaten
5. Bevisbyrden for misbrug
6. Misbrug på EU-rettens nuværende udviklingstrin