Bog: EU Momsmanual 2024
550,00 kr. 687,50 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 31. januar i det år opsigelse skal have virkning

EU Momsmanual 2024


Skattestyrelsen har intensiveret kontrolindsatsen ved aktivt at udnytte de oplysninger, som leverandører indberetter via EU-salg uden moms (listesystemet) og matche disse med de registreringer, som købere/aftagere foretager i momsangivelsen.

Det er som udgangspunkt overordentligt positivt. I alt for mange år har der slet ikke været fokus på de kontrolmuligheder, som EU-salg uden moms rent faktisk giver. Men samtidig har kontrolindsatsen afsløret, at der sker mange fejlregistreringer, hvilket dels skyldes manglende kendskab til reglerne, dels fejlagtig opsætning af økonomisystemer.

Derfor har vi i denne udgave af EU-Momsmanualen strammet op på de relevante afsnit, så sammenhængen mellem EU-salg uden moms og registreringer i momsangivelsen kommer tydeligere til udtryk.

I løbet af 2023 er der sket enkelte lovændringer, herunder indførelse af en indberetningspligt for betalingsudbydere, hvilket har det formål at dæmme op for momssvindel i forbindelse med nethandel. Med samme lovændring er der fra 1. januar 2024 indført national omvendt betalingspligt på handel med teleydelser.

Derudover er en lovændring på vej, som vil ændre på reglerne for ydelsers leveringssted, når der er tale om virtuelle ydelser. Det er en ændring, som vil føre til ganske store administrative lettelser for en række virksomheder.

One Stop reglerne, som blev indført pr. 1. juli 2021 har fundet et ganske fornuftigt leje. Systemet opleves generelt som velfungerende, om end med en række begrænsninger, som ikke alle er opmærksomme på. Derudover viser erfaringerne, at det ikke er alle virksomheder, som er omfattet af reglerne, som rent faktisk er registreret.