Bog: Ejendomsmæglerloven med kommentarer
1.102,00 kr. 1.377,50 kr. inkl. moms

Ejendomsmæglerloven med kommentarer, 2. udgave

Med denne opdaterede 2. udgave er seneste rets- og nævnspraksis medtaget.

Denne bog er en lovkommentar til lov om formidling af fast ejendom m.v., der trådte i kraft den 1. januar 2015. Fremstillingen behandler bl.a. spørgsmål om lovens anvendelsesområde, ejendomsmæglerens pligter, kravene til ejendomsformidlingsvirksomheder, de indholdsmæssige krav til  salgsdokumenterne og ejendomsmæglernes erstatnings- og godtgørelsesansvar.


Der er i den forbindelse lagt særlig vægt på inddragelse af en række kendelser afsagt af Klagenævnet for Ejendomsformidling samt Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med fast ejendom, og bør anvendes aktivt hos enhver advokat- og ejendomsmæglervirksomhed, hos penge- og realkreditinstitutter m.fl. Bogen kan med fordel benyttes af studerende på ejendomsmægleruddannelsen og af universitetsstuderende på jurastudiet.

Om forfatteren

Kristian Dreyer er advokat (H) og partner hos GALST Advokataktieselskab i København, hvor han til daglig er leder af afdelingen for fast ejendom og byggeri. Han har en fortid i ejendomsmæglerbranchen, og har tidligere været lektor på Ejendomsmæglerakademiet i Lyngby. Igennem en årrække har han ligeledes været lektor på Det Juridiske Fakultet i København, og underviser i dag landets advokater og ejendomsmæglere samt ikke mindst kunderådgiverne hos flere af landets pengeinstitutter. Han har ført mange af fagområdets rets- og nævnssager, og har således både en praktisk og teoretisk tilgangsvinkel til emnet. Kristian Dreyer har forfattet en række øvrige bøger herunder eksempelvis Ejerlejlighedsloven med kommentarer og været medforfatter på bogen Ejerlejligheder og Andelsboliger.