Bog: Fusionsskatteloven med kommentarer
1.140,00 kr. 1.425,00 kr. inkl. moms

Samlet værk med reglerne om skattefri fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning

Fusionsskatteloven med kommentarer fås nu i en ajourført og væsentligt omskrevet 4. udgave.

Bogen gennemgår, analyserer og kommenterer fusionsskattelovens enkelte bestemmelser. Bogen indeholder desuden et fyldigt appendiks med kommentarer til reglerne om skattefri aktieombytning ( § 36 i aktieavancebeskatningsloven).
Hermed er alle regler om skattefri fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning – nationalt og over grænser – beskrevet i ét samlet værk.
Forfatteren omtaler og kommenterer op imod 400 afgørelser, både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte, fra de administrative instanser, Landsskatteretten, de danske domstole og EU-Domstolen – hovedsagelig på grundlag af fyldige og systematiserede referater. 

Nyt i 4. udgave

Siden 3. udgave fra 2008 er der gennemført en række ændringer i reglerne for grænseoverskridende omstruktureringer, senest med L 591 2012, der indebærer yderligere begrænsninger i adgangen til at fremføre underskud, ligesom der er sket mange justeringer af muligheden for skattefri omstrukturering uden tilladelse. Praksis har også udviklet sig væsentligt, herunder i kraft af afgørelser fra EU-Domstolen. I tilknytning til reglerne om skattefri omstrukturering er der særlig omtale af lovgrundlag og praksis vedrørende skatteforbehold og omgørelse, koncernbegrebet i relation til sambeskatningsreglerne samt beskatning ved vedtægtsændringer.

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, revisorer og andre rådgivere samt SKAT.

Om forfatteren

Forfatteren Michael Serup er partner i Bech-Bruun Advokatfirma. Han har desuden udgivet værket “Generationsskifte-Omstrukturering” og skrevet en lang række artikler i fagtidsskrifter, primært om skatte- og selskabsret. Michael Serup udgiver i Bech-Bruun et månedligt nyhedsbrev vedrørende generationsskifte og omstrukturering.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

I. Lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver mv. (lovtekst)
II. Om fusionsskatteloven
III. Fusionsskattedirektivets skatteundgåelsesklausul
IV. Kommentarer til lovens enkelte bestemmelser

Kapitel 1. Fusion af selskaber
Kapitel 2. Fusion af kooperative virksomheder mv.
Kapitel 3. Fusion med udenlandske selskaber
Kapitel 4. Spaltning
Kapitel 5. Tilførsel af aktiver
Kapitel 6. Andre bestemmelser