Bog: Lov om finansiel virksomhed
1.996,00 kr. 2.495,00 kr. inkl. moms

Et praktisk og detaljeret opslagsværk

Lov om finansiel virksomhed er en af de mest omfattende enkeltlove, der findes i dag. Loven trådte i kraft i 2004, og denne lovkommentar, som nu foreligger i 5. udgave, er den eneste bog, der omfatter hele loven.

Formålet med lovkommentaren er at give praktikeren et anvendeligt værktøj, og forfatterne har derfor tilstræbt at gøre kommentaren meget detaljeret. De enkelte bestemmelser i hver paragraf forklares grundigt og inddrager baggrund og formål. Der henvises løbende til relevant praksis, herunder afgørelser.

Med hjemmel i loven er der udstedt et stort antal bekendtgørelser, vejledninger og indberetningsskemaer. I kommentaren er disse omtalt, hvor de har større betydning for forståelsen af lovens bestemmelser.

Nyt i 5. udgave

Lovgivningen ændres adskillige gange hvert år, ligesom der kommer ny praksis til, hvorfor en ny udgave er påkrævet. Af særlige ændringer kan fremhæves regler om aktivt ejerskab, der medfører krav om politikker og oplysningspligter for aktører på området, herunder institutionelle investorer.

Om forfatterne

Thomas Brenøe er cand.jur. og MBA og arbejder som vicedirektør hos Forsikring & Pension. Han har tidligere bestridt ledende stillinger i Finanstilsynet, Pengeinstitutankenævnet og i den finansielle sektor. Desuden har han arbejdet som advokat og været konstitueret landsdommer i Østre Landsret.

Merete Hjetting er cand. jur og arbejder som juridisk chefkonsulent og databeskyttelsesrådgiver i Finansiel Stabilitet. Før da arbejdede hun i en årrække som kontorchef i Finansrådet og Realkreditrådet. Merete har tidligere arbejdet i Finanstilsynet og Pengeinstitutankenævnet.

Marianne Simonsen er cand. jur og direktør i Finansiel Stabilitet med ansvar for jura og kredit. Marianne har tidligere været ansat som Chief Compliance Officer hos FIH Erhvervsbank. Hun har desuden arbejdet en årrække i Finanstilsynet og har bestalling som advokat.

Malene Stadil er cand. jur og arbejder som strategisk leder i Nordea med ansvar for blandt andet risikostyring og implementering af regulering. Før da arbejdede hun i en årrække som chef i Danske Banks juridiske afdelinger. Malene har tidligere arbejdet i Finanstilsynet og var oprindelig advokat.

Bogens indhold

Afsnit I: Generelle bestemmelser
Afsnit II: Tilladelse, eneret, virksomhedsområde og udenlandske institutter
Afsnit III: God skik m.v.
Afsnit IV: Ejerforhold og ledelse m.v.
Afsnit V: Finansielle virksomheders kapitalforhold
Afsnit VI: Årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud
Afsnit VII: Indgreb i eller ophør af den finansielle virksomhed
Afsnit VIII: Særlige regler for forsikringsselskaber
Afsnit VIII a
Afsnit IX: Særlige regler for systemisk vigtige finansielle institutter og globalt systemisk vigtige finansielle institutter
Afsnit IX a: Penge- og Pensionspanelet
Afsnit X: Sparevirksomheder
Afsnit X a: Investeringsrådgivere
Afsnit X b: Kreditvurderingsbureauer
Afsnit X c: Fælles datacentraler
Afsnit X d: Det Systemiske Risikoråd
Afsnit X e: Fastsættelse af referencerenter
Afsnit X f: CO2-kvotebydere
Afsnit X g: ISPV’er (Insurance Special Purpose Vehicles)
Afsnit X h: STS-certificeringsbureauer
Afsnit XI: Tilsyn og afgifter
Afsnit XII: Straffe-, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
Bilag 1-8