Forsikringsformidlingsloven med kommentarer
620,00 kr. 775,00 kr. inkl. moms

Bogen er en kommentar til lov om forsikringsformidling

Siden forsikringsmæglerloven fra 1999 er reglerne om forsikringsformidling ændret flere gange. Implementeringen af EU’s direktiv om forsikringsformidling fra 2002 medførte omfattende ændringer i de regler, der gælder om forsikringsmæglere og om banker og andres formidling af forsikringer. I 2007 skete der væsentlige ændringer i reglerne om provision til forsikringsmæglere.

Bogen indeholder en stillingtagen til de dele af lovgivningen, som kan give fortolkningstvivl. Derudover finder du en gennemgang af de gældende regler under hensyn til retspraksis og Finanstilsynets og Erhvervsankenævnets afgørelser.

I bogen finder du endvidere:

  • En sammenfatning af ændringerne siden 1999
  • En kommentar til forsikringsformidlerloven
  • En kommentar til bekendtgørelsen om god skik
  • De bekendtgørelser, som hører til loven
  • EU-direktivet om forsikringsformidling

I kommentaren søges en afklaring af de mange fortolkningsspørgsmål, som denne komplicerede lov på det finansielle område giver anledning til. Herunder inddrager kommentaren i vidt omfang direktivteksten og de valg, som er gjort ved direktivets implementering.

Om forfatteren
Morten Samuelsson er professor, lic. jur, og er tilknyttet Copenhagen Business School (Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret). Han har tidligere været advokat og i særlig grad beskæftiget sig med forsikring og erstatning.