Bog: Socialret. Principper. Rettigheder. Værdier.
786,00 kr. 982,50 kr. inkl. moms

Bogen giver en fremstilling af socialretten ud fra socialretlige grundværdier og er baseret på en række almindelige socialretlige principper.

Bogen beskriver og analyserer blandt andet den enkeltes ret til værdighed og integritet, diskriminationsværn (køn, etnicitet, handicap, nationalitet, alder m.v.) samt en række væsentlige sociale rettigheder.

Der er tale om temaer som:

  • Selvforsørgelsespligten
  • Handicapretlige grundprincipper
  • Sociale rettigheders grundlovsværn, herunder grundlæggende ret til forsørgelse og borgerens beskyttede ejendomsrettigheder til statsfinansierede sociale ydelser

Bogen er rettighedsorienteret. Dette gælder også tilgangen til socialretlig sagsbehandling og borgerens muligheder for at få ændret en afgørelse i det sociale klagesystem m.v. samt domstolsprøvelse. EU-regler og menneskeretlige regler er integreret i fremstillingen.

Bogen indeholder tillige en organisationsoversigt og en rettighedsoversigt.

Nyt i 4. udgave

Siden 3. udgave kom i 2008 er der gået 6 år. I denne periode er der sket mange grundlæggende ændringer af det danske velfærdssamfund, som er gået tæt på klassiske sociale rettigheder. Rettighedsperspektivet er kommet i baggrunden til fordel for en økonomistisk tilgang. Der er i øget omfang sket et perspektivskifte fra velfærd til jobfærd. Samtidig er der sket en udvikling henimod, at sociale rettigheder fra EU har fået en stærkere placering i dansk socialret, ligesom menneskeretlige tankegange har fået større fokus. Denne modsætningsfyldte udvikling, hvor borgernes rettigheder svækkes indefra, men styrkes udefra, har også præget revideringen af denne 4. udgave.

Målgruppe

Bogen er velegnet som lærebog ved juridiske fakulteter, juridiske institutter, sociale højskoler og andre steder, hvor grundlæggende viden om sociale rettigheder og det danske velfærdssystem er relevant.

Om forfatteren

Professor dr.jur. Kirsten Ketscher er professor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet tilknyttet forskningscentret Welma (studier i velfærd og marked). Kirsten Ketscher er desuden professor ved Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo, hvor hun beskæftiger sig med bl.a. ligestillings- og diskrimineringsret, EØS-ret og socialret.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Socialretten i sin egen ret
Kapitel 2. Velfærdsstatens retlige formater og indlejringer
Kapitel 3. Almindelige socialretlige principper og strukturer
Kapitel 4. Om forsørgelsesretlige sammenhænge
Kapitel 5. Grundværdier, grundrettigheder, forbud mod forskelsbehandling
Kapitel 6. Handicapretlige grundprincipper
Kapitel 7. Retskilder og fortolkning
Kapitel 8. Selvforsørgelsespligten, retten til grundlæggende forsørgelse og fattigdom
Kapitel 9. Sociale ydelsers beskyttelse som ejendomsrettigheder
Kapitel 10. Dansk socialret og den fri bevægelighed i Unionen
Kapitel 11. Den sociale organisations- og opgavestruktur
Kapitel 12. Socialretlig sagsbehandling
Kapitel 13. Det sociale klagesystem
Kapitel 14. Oversigt over sociale rettigheder
Kapitel 15. Sociallovgivningens udvikling i hovedtræk