Bog: Forvaltningsret. Retssikkerhed, proces og sagsbehandling

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

961,00 kr. 1.201,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Lærebog i forvaltningsret

Hovedemnet i "Forvaltningsret" er forvaltningsprocessen. Forvaltningsprocessen gennemgås med udgangspunkt i de enkelte proces- og sagsbehandlingsreglers indhold og afgrænsning, som de er beskrevet i bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Ud over hovedemnet, forvaltningsprocessen, er også forvaltningens organisation, hjemmel og prøvelse behandlet i bogen. Herved får læseren et samlet og helhedspræget billede af forvaltningsretten.

Nyt i 5. udgave

Fremstillingen er bl.a. opdateret med følgende:

  • Den seneste retsudvikling, herunder ny praksis fra domstolene og Folketingets Ombudsmand.
  • De nye databeskyttelsesretlige regler, der trådte i kraft den 25. maj 2018.

Målgruppe

Bogens hovedsigte er at fungere som lærebog i forvaltningsret. Fremstillingen har fokus på fagets metodiske aspekter, så de enkelte sagsbehandlingsregler bliver placeret i en bred organisatorisk, materielretlig og prøvelsesretlig kontekst.

Om forfatteren

Steen Rønsholdt er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet og dr.jur. på afhandlingen ”Om saglig kommunalforvaltning og kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet”.