Bog: Juridisk rådgivning i kommuner
360,00 kr. 450,00 kr. inkl. moms

Når der skal digitaliseres arbejdsgange, skal det ske med respekt for de forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige regler. Når en jurist rådgiver et projekt, forudsætter det kendskab til spillereglerne i projekter. Når en juridisk fejl skal forebygges, kræver det en grundlæggende forståelse af, hvorfor fejl opstår.

En række af de opgaver, som en kommunal jurist skal løse, kræver at juristen tilegner sig kompetencer ud over de rent faglige. Opgaverne kræver også et tæt samarbejde mellem kommunernes jurister og de ansatte i fagforvaltningerne, i it-afdelingen og i økonomiforvaltningen.

Bogen introducerer nyttige metoder, som fx brug af enkle procesværktøjer, projektorganisering, business-cases og forskellige metoder til forebyggelse af fejl. Forfatteren giver også eksempler på klassiske opgaver for en kommunal jurist set fra nye vinkler, fx konsulentopgaver, rådgivning i konkrete sager og undervisning.

Bogen indeholder forfatterens egne erfaringer, og erfaringer fra jurister i andre kommuner, blandt andet København, Aarhus og Faxe. Bogen indeholder også gode råd fra juristens kunder – hvad enten kunden er en projektleder, facilitator eller fagchef.

2. udgave

Denne udgave indeholder nye kapitler om samskabelse, innovation, digitalisering og juristen som oversætter af meningen bag reglerne, og et afsluttende kapitel om juristen i fremtiden.

Anmeldelse af bogen

"Jurister i kommunerne skal ikke 'bare' kunne jura. De skal kunne udfylde deres stilling på en måde, som er egnet til at skabe værdi i hele organisationen. Egenhændigt. Bringe deres viden i spil. Sikre compliance. Lade juraen hjælpe med at skabe hensigtsmæssige arbejdsgange. Denne bog udfordrer og inspirerer kommunale jurister til at gøre en forskel." Randi Kynde, Chefkonsulent, Faxe Kommune

Uddrag fra en anmeldelse bragt i UfR nr. 14/2020, side 100. Anmeldelsen er skrevet af Karsten Naundrup Olesen:

 "… Selv om bogen er skrevet til jurister, som arbejder i den kommunal sektor, har mange af emnerne og pointerne i bogen også værdi inden for andre dele af den offentlige sektor og flere også for jurister med ansættelse i det private. Ja faktisk er der mange passager i bogen, som ikke er relevante for jurister alene, men for alle ansatte, som går til møder, deltager i projekter, skriver notater eller leverer rådgivning til andre. Eksemplerne er mange, men her kan blot nævnes afsnittet om nulfejlskultur, systemfejl og lærende organisationer (s. 90ff.) og om juristen som projektleder (s. 141ff.). …"

Målgruppe

Bogen er skrevet til kommunalt ansatte jurister og deres ledere. Bogen er også relevant for ansatte i de myndigheder, der fører tilsyn med kommunerne – særligt i Social- og Indenrigsministeriet, i Ankestyrelsen og hos ombudsmanden.         

Om forfatteren

Bogens forfatter Britt Vonger er juridisk chefkonsulent i Gentofte Kommune. Før det har hun arbejdet i KOMBIT som chefjurist og i KL’s juridiske afdeling. Hun har tidligere skrevet ”Kommunerne og statsstøttereglerne – en praktisk guide”, artiklerne ”Begrebet samskabelse i en forvaltningsretlig kontekst” og ”Grænserne for fuldt digitaliseret sagsbehandling”, og er medforfatter til bøgerne ”Juridisk risikostyring i kommuner” og ”Kommunale aktieselskaber”.