Bog: Procesdokumenter og digital retssagsbehandling i civile sager

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke inden for strafferet.

658,00 kr. 822,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

En samlet fremstilling om praktisk digital retssagsførelse inden for proceslitteraturen

Indførelsen af domstolenes sagsportal – minretssag.dk - har for alle, der arbejder med civile sager, skabt nye rammer og måder at behandle sagerne på.

Gennem bogen giver forfatterne deres bud på håndteringen af hele den digitale retssag – fra udformning og indlevering af stævning til gennemførelse af hovedforhandling og indlevering af appel. Herudover er der i bogen tekstafsnit om alle trin i forberedelsen og hovedforhandlingen af en retssag. Disse afsnit indeholder praktiske råd og domshenvisninger, der gør bogen velegnet som opslagsværk.

Målgruppe

Denne bog er tiltænkt alle, der repræsenterer parter i civile retssager.
Bogen kan både bruges til undervisning og til folk i det praktiske retsliv.

Om Forfatterne

Bogens forfattere er partner Håkun Djurhuus, retspræsident Christian Lundblad og dommerfuldmægtig, ph.d. Mette Mortensen.